Försvarsviljan

Uppdaterad: 14.12.2020
Uppdateras nästa gång: 14.12.2021

PFI-undersökningarna har studerat försvarsviljan med frågan ”Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?” från år 1970. Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI:s årliga undersökningar fokuserar på finländarnas åsikter och attityder till säkerhetspolitik, utrikespolitik och rikets försvar. Datamaterial fr.o.m. år 1992 finns arkiverade i FSD.

Informationen i indikatorn är baserad på PFI-undersökningsrapporter, och för det mesta kommer från undersökningar genomförda på hösten. Undersökningarna i år 1970 och 1971 genomfördes av PFI:s företrädare Planeringskommissionen för psykologiskt försvar. Årligen intervjuas ca 1 000 personer i åldern 15 - 74 (79). Urvalet viktades så att det representerar den finska befolkningen.

Frågan om försvarsviljan har sitt ursprung i Sverige. Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) har ställt frågan i sina undersökningar i Sverige från år 1952. I år 2009 övertogs SPF:s uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som fortsatte att genomföra liknande undersökningar. Rapporterna finns tillgängliga på: www.msb.se

   

Kvinnornas försvarsvilja har minskat

På frågan "Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?" svarar 65 procent jakande (68 procent år 2019), av kvinnorna 52 (58) procent och av männen 77 (78) procent.

Av dem som är äldre än 50 år svarar 72 (75) procent jakande, av 35–49-åringarna 62 (64) procent, av dem som är yngre än 25 år 57 (56) procent och av 25–34-åringarna 55 (66) procent.

Av sannfinländarnas anhängare svarar 81 (76) procent jakande, av centerns 80 (82) procent, av samlingspartiets 79 (81) procent, av SDP:s 63 (63) procent, av vänsterförbundets 50 (46) och av de grönas anhängare 42 (60) procent.

På den här frågan svarar en knapp femtedel, 18 procent (19 procent år 2019) nekande, av kvinnorna 23 (24) och av männen 14 (15) procent.

Av vänsterförbundets anhängare svarar 34 procent nekande (34 procent år 2019), av de grönas 28 (23) procent, av SDP:s 19 (22) procent, av centerns 12 (10) procent, av sannfinländarnas 10 (17) procent och av samlingspartiets anhängare åtta (15) procent.

Sjutton procent har ingen åsikt i saken (13 procent år 2019), av kvinnorna 25 (19) och av männen nio (8) procent. Av 25–34-åringarna har 19 (14) procent, av dem som är under 25 år 18 (22) procent och av dem som är 35–49 år samt av dem som är över 50 år 16 (14 och 10) procent ingen åsikt.

Av de grönas anhängare har 30 procent (16 procent år 2019) ingen åsikt, av SDP:s 18 (15) procent, av vänsterförbundets 16 (19) procent, av samlingspartiets 13 (4) procent, av sannfinländarnas nio (6) och av centerns anhängare åtta (8) procent.