Antalet personer som får sjukpension 

Uppdaterad: 3.4.2018 - Uppdateras nästa gång: 1.4.2019
   
 
 
Dela på

Sjukpensionstagare inom arbetspensionssystemet

År 2017 fick 144 600 personer sjukpension enligt arbetspensionssystemet. Av dem fick 16 % delsjukpension.

De största grupperna av sjukdomar som hade orsakat arbetsoförmåga var psykiska störningar (42 %), sjukdomar i rörelseorganen (26 %), sjukdomar i nervsystemet (9 %) och sjukdomar i cirkulationsorganen (6 %). De psykiska störningarnas andel har varit störst sedan år 2000.


Källa:
Pensionsskyddscentralen


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn beskriver antalet personer som fått sjukpension enligt arbetspensionssystemet efter sjukdomshuvudgrupp. Klassificeringen sker enligt den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan. Sjukdomskoderna grundar sig på den internationella sjukdomsklassifickationen ICD-10. Sjukpensioner är egentliga invalidpensioner och individuella förtidspensioner, som upphörde år 2011. Egentliga sjukpensioner beviljas antingen tills vidare eller i form av rehabiliteringsstöd på viss tid. Båda kan beviljas till beloppet av full pension (arbetsförmågan är nedsatt med minst 3/5) eller delpension (arbetsförmågan är nedsatt med 2/5–3/5).

Sjukpension kan beviljas 18-62 -åringar. Den som blir arbetsoförmögen efter 63 års ålder beviljas ålderspension.