Förväntad pensioneringsålder

Uppdaterad: 1.4.2019
Uppdateras nästa gång: 1.4.2020

Den förväntade pensioneringsåldern beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern för försäkrade i en viss ålder med antagandet att den åldersklassrelaterade pensioneringsfrekvensen och mortaliteten kvarstår på granskningsårets nivå. Den förväntade pensioneringsåldern beräknas för 25- och 50-åringar. Måttet togs i bruk år 2003.

Genom den förväntade pensioneringsåldern kan man studera hur pensioneringsåldern förändras i synnerhet över tid. Den reagerar omedelbart och i rätt riktning på förändringar i pensioneringfrekvensen. Förändringen följs närmast med hjälp av 25-åringarnas förväntade pensioneringsålder.

Den förväntade pensioneringsåldern för 50-åringar beräknas för att pensionspolitikens effekter närmast berör dem som fyllt 50. Eftersom beräkningen inte inkluderar personer som gått i pension före 50, är den förväntade pensioneringsåldern för 50-åringar alltid högre än för 25-åringar. Skillnaden visar hur pensionering vid 25-49 år inverkar på pensioneringsåldern. Tio procent av alla dem som går i arbetspension under ett år under 50 år.

   

Den faktiska pensioneringsåldern stiger

År 2018 var den förväntade pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 61,3 år. Pensioneringsåldern
steg med 0,1 år från året innan. Pensioneringsålderns utveckling översstämmer ungefär med förhandsuppskattningarna.

Förändringen i pensioneringsåldern mäts med den förväntade pensioneringsåldern, som grundar sig på åldersklassvisa pensioneringsfrekvenserna.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioneringsålder har varit liten under de senaste åren. Tidigare var den förväntade pensioneringsåldern högre bland kvinnor än bland män. Nu männens förväntade pensioneringsålder är högre än kvinnornas.
I fjol var den förväntade pensioneringsåldern för män 61,6 år och för kvinnor 60,9 år.

Det totala antalet nya arbetspensionstagare var klart lägre år 2018 än året innan, 68 900 personer. Höjningen av pensionsåldern minskade antalet nya ålderspensionstagare till 48 900 personer. Minskningen från året innan var cirka 7 800.

Antalet nya sjukpensionstagare med arbetspensionssystemet har minskat tydligt under de senaste tio åren. År 2018 vände antalet nya sjukpensioner emellertid uppåt med sju procent. År 2018 började 19 900 personer få sjukpension.