Förväntad pensioneringsålder

Uppdaterad: 3.4.2018
Uppdateras nästa gång: 1.4.2019

Den förväntade pensioneringsåldern beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern för försäkrade i en viss ålder med antagandet att den åldersklassrelaterade pensioneringsfrekvensen och mortaliteten kvarstår på granskningsårets nivå. Den förväntade pensioneringsåldern beräknas för 25- och 50-åringar. Måttet togs i bruk år 2003.

Genom den förväntade pensioneringsåldern kan man studera hur pensioneringsåldern förändras i synnerhet över tid. Den reagerar omedelbart och i rätt riktning på förändringar i pensioneringfrekvensen. Förändringen följs närmast med hjälp av 25-åringarnas förväntade pensioneringsålder.

Den förväntade pensioneringsåldern för 50-åringar beräknas för att pensionspolitikens effekter närmast berör dem som fyllt 50. Eftersom beräkningen inte inkluderar personer som gått i pension före 50, är den förväntade pensioneringsåldern för 50-åringar alltid högre än för 25-åringar. Skillnaden visar hur pensionering vid 25-49 år inverkar på pensioneringsåldern. Tio procent av alla dem som går i arbetspension under ett år under 50 år.

   

Den faktiska pensioneringsåldern har stigit en aning

År 2017 var den förväntade pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 61,2 år. Pensioneringsåldern
steg med 0,1 år från året innan. Pensioneringsålderns utveckling översstämmer ungefär med förhandsuppskattningarna.

Förändringen i pensioneringsåldern mäts med den förväntade pensioneringsåldern, som grundar sig på åldersklassvisa pensioneringsfrekvenserna.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioneringsålder har varit liten under de senaste åren. Tidigare var den förväntade pensioneringsåldern högre bland kvinnor än bland män. Nu männens förväntade pensioneringsålder är högre än kvinnornas.
I fjol var den förväntade pensioneringsåldern för män 61,5 år och för kvinnor 60,9 år.

År 2017 gick ca 75 400 personer i arbetspension, vilket är 400 personer mindre än föregående år.

Antalet personer som gick i invalidpension inom arbetspensionssystemet minskade med ett procent från år 2016. År 2017 var antalet nya invalidpensionstagare 18 600.
Antalet personer som gick i ålderspension var 56 600, vilket är samma nivå som året innan.