Punktutsläpp av fosfor i vattendrag 

Uppdaterad: 1.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 3.12.2018
   
 
 
Dela på
Fr.o.m. 1980-talet har man betydligt kunnat minska på punktutsläpp av näringsämnen i vattendrag från källor som t.ex. från industrins och samhällens reningsverk. Belastningen minskade särskilt snabbt under 1990-talet då t.ex. fosforutsläpp från industrin minskade med 67 procent. Under 2000-talet har takten avtagit något, men utsläppen minskar fortfarande.
Man har lyckats minska belastningen från industrin och samhällen genom att förbättra industriprocesserna och effektivera rening av avloppsvatten. De minskade utsläppen vid fiskodlingen har påverkats av förbättrad teknik vid matning och minskad produktion i Finland.

Källa:
Finlands miljöcentral SYKE


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn för punktutsläpp av fosfor i vattendrag beskriver utvecklingen av punktutsläppen av fosfor inom industrin, samhällen och fiskodling fr.o.m. 1980.