Punktutsläpp av fosfor i vattendrag

Uppdaterad: 23.11.2021
Uppdateras nästa gång: 1.12.2022

Indikatorn för punktutsläpp av fosfor i vattendrag beskriver utvecklingen av punktutsläppen av fosfor inom industrin, samhällen och fiskodling fr.o.m. 1980.

   
Fr.o.m. 1980-talet har man betydligt kunnat minska på punktutsläpp av näringsämnen i vattendrag från källor som t.ex. från industrins och samhällens reningsverk. Belastningen minskade särskilt snabbt under 1990-talet då t.ex. fosforutsläpp från industrin minskade med 67 procent. Under 2000-talet har takten avtagit något, men utsläppen minskar fortfarande.
Man har lyckats minska belastningen från industrin och samhällen genom att förbättra industriprocesserna och effektivera rening av avloppsvatten. De minskade utsläppen vid fiskodlingen har påverkats av förbättrad teknik vid matning och minskad produktion i Finland.