Arbetsvägens längd 

Uppdaterad: 8.2.2018 - Uppdateras nästa gång: 1.3.2023
   
 
 
Dela på

Arbetsresans medellängd är nästan 14 kilometer

Den genomsnittliga arbetsresan har blivit nästan en och en halv gånger längre på tjugo år. Detta beror främst på tre faktorer: pendlingsregionerna har blivit större, arbetsresorna mellan stadsregionerna har ökat och arbetena har blivit mer specialiserade.

Källa:
Finlands miljöcentral SYKE


Beskrivning av indikatorn

Med arbetsresans medellängd avses avståndet i en riktning fågelvägen mellan bostaden och arbetsplatsen. Medräknade finns alla sysselsatta för vilka koordinaterna för hemmet och arbetsplatsen är kända och vilkas arbetsresa är högst 200 km. Uppgiften om arbetsresans medellängd baserar sig på Finlands miljöcentrals System för uppföljning av samhällsstrukturen. Statistikcentralen har lämnat in uppgifter till systemet.