Vägtrafikolyckor

Uppdaterad: 23.1.2019
Uppdateras nästa gång: 23.1.2020

Indikatorn beskriver vägtrafikolyckor med personskador, som kommit till polisens kännedom och som polisen meddelat Statistikcentralen.

Vägtrafikolycka är en incident som gett upphov till person- eller egendomsskada, som enligt vägtrafiklagen har inträffat på en område avsett för allmän trafik eller ett område som allmänt används för trafik och där åtminstone en av parterna är ett fordon i rörelse. Utöver de fordon som nämns i vägtrafiklagen räknas även spårvagn och tåg i korsningsolyckor som delaktiga parter. Då en fotgängare faller omkull är det inte fråga om en trafikolycka, men däremot räknas omkullkörning med cykel (=fordon) som trafikolycka.

   

I vägtrafikolyckor dog 238 och skadades allvarligt 409 personer år 2017

Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2017 inträffade 4 432 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna dog 238 personer och 5 574 skadades. Omkring sju procent av de skadade, dvs. 409 personer, skadades allvarligt. År 2017 var antalet dödsfall 20 färre och antalet skadade 337 färre än år 2016. Av dem som dog var 76 procent män och av dem som skadades 57 procent.