Vägtrafikolyckor

Uppdaterad: 16.1.2018
Uppdateras nästa gång: 16.1.2019

Indikatorn beskriver vägtrafikolyckor med personskador, som kommit till polisens kännedom och som polisen meddelat Statistikcentralen.

Vägtrafikolycka är en incident som gett upphov till person- eller egendomsskada, som enligt vägtrafiklagen har inträffat på en område avsett för allmän trafik eller ett område som allmänt används för trafik och där åtminstone en av parterna är ett fordon i rörelse. Utöver de fordon som nämns i vägtrafiklagen räknas även spårvagn och tåg i korsningsolyckor som delaktiga parter. Då en fotgängare faller omkull är det inte fråga om en trafikolycka, men däremot räknas omkullkörning med cykel (=fordon) som trafikolycka.

   

I vägtrafikolyckor dog 258 och skadades allvarligt 460 personer år 2016

Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2016 inträffade 4 752 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna dog 258 personer och 5 911 skadades. Åtta procent av de skadade, dvs. 460 personer, skadades allvarligt. År 2016 var antalet dödsfall 12 färre och antalet skadade 497 färre än år 2015.