Vägtrafikolyckor

Uppdaterad: 19.1.2021
Uppdateras nästa gång: 19.1.2022

Indikatorn beskriver vägtrafikolyckor med personskador, som kommit till polisens kännedom och som polisen meddelat Statistikcentralen.

Vägtrafikolycka är en incident som gett upphov till person- eller egendomsskada, som enligt vägtrafiklagen har inträffat på en område avsett för allmän trafik eller ett område som allmänt används för trafik och där åtminstone en av parterna är ett fordon i rörelse. Utöver de fordon som nämns i vägtrafiklagen räknas även spårvagn och tåg i korsningsolyckor som delaktiga parter. Då en fotgängare faller omkull är det inte fråga om en trafikolycka, men däremot räknas omkullkörning med cykel (=fordon) som trafikolycka.

   

I vägtrafikolyckor dog 211 personer år 2019

Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2019 inträffade 4 002 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna dog 211 personer och 5 013 skadades. Åtta procent av de skadade, dvs. 390 personer, skadades allvarligt. År 2019 var antalet dödsfall 28 färre och antalet skadade 290 färre än år 2018. Av dem som dog var 78 procent män och av dem som skadades 59 procent.

*Den preliminära årsuppgiften uppdateras månatligen, innan den efter två är slutlig.