Utvecklingssamarbete

Uppdaterad: 15.10.2018
Uppdateras nästa gång: 24.5.2019

Källor:

Officiella utvecklingssamarbetet: Utrikesministeriet, Utvecklingspolitiska avdelningen

Bruttonationalinkomst, BNI: Statistikcentralen

Utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Genom utvecklingspolitiken påverkar man på ett konsekvent sätt och med hjälp av hållbar utveckling de globala ansträngningarna att eliminera fattigdomen på ett ekonomiskt, samhälleligt och miljöekonomiskt sätt . Finlands mål för utvecklingspolitiken är utöver att minska fattigdomen och ojämlikheten att stödja utvecklingsländerna på lång sikt genom att stärka ländernas egna resurser så att utvecklingsländerna kommer ur sitt biståndsberoende. Genom utvecklingssamarbetet stärker man förvaltningen av den offentliga ekonomin, förbättrar de olika förvaltningsområdenas funktion och tillgången till service, stöder näringsverksamheten, stärker det civila samhället och minskar korruptionen i utvecklingsländerna.

Indikatorerna för utvecklingssamarbete stöder granskningen av utvecklingsanslagens nivå men även bedömningen av utvecklingspolitikens konsekvens, kvalitet och effekter. När man bedömer den utvecklingspolitiska verksamhetens resultat och effekter är det dessutom viktig att få en täckande helhetsbild av förhållandet mellan utvecklingssamarbetet och de andra politikområdena.

   

År 2017 använde Finlands totalt 935 miljoner euro till utvecklingssamarbete. Det var 0,41 procent av bruttonationalinkomsten. Det egentliga utvecklingssamarbetet, som förvaltas av utrikesministeriet, uppgick till 565 miljoner euro.

De kostnader som räknas som utvecklingssamarbete minskade i jämförelse med 2016, både summan och andelen av BNI. År 2017 var utgifterna 21 miljoner mindre än 2016. Andelen av BNI minskade från 0,44 procent till 0,41.

De utgifter för mottagande av flyktingar som räknas till utvecklingssamarbetet minskade med 42 procent jämfört med 2016, till 69 miljoner euro. De finansiella investeringar som räknas till utvecklingssamarbetet ökade den utbetalda summan med 68 miljoner euro.