Utvecklingssamarbete

Uppdaterad: 11.10.2017
Uppdateras nästa gång: 18.10.2018

Källor:

Officiella utvecklingssamarbetet: Utrikesministeriet, Utvecklingspolitiska avdelningen

Bruttonationalinkomst, BNI: Statistikcentralen

Utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Genom utvecklingspolitiken påverkar man på ett konsekvent sätt och med hjälp av hållbar utveckling de globala ansträngningarna att eliminera fattigdomen på ett ekonomiskt, samhälleligt och miljöekonomiskt sätt . Finlands mål för utvecklingspolitiken är utöver att minska fattigdomen och ojämlikheten att stödja utvecklingsländerna på lång sikt genom att stärka ländernas egna resurser så att utvecklingsländerna kommer ur sitt biståndsberoende. Genom utvecklingssamarbetet stärker man förvaltningen av den offentliga ekonomin, förbättrar de olika förvaltningsområdenas funktion och tillgången till service, stöder näringsverksamheten, stärker det civila samhället och minskar korruptionen i utvecklingsländerna.

   

Finland använde 956 miljoner euro till utvecklingssamarbete 2016. Andel av bruttonationalinkomsten var 0,44 procent 2016. År 2015 andelen var 0,55.

De utgifter som kan räknas som utvecklingssamarbete sjönk förra året med 18 procent. Det så kallade egentliga utvecklingssamarbetet, som administreras av utrikesministeriet, sjönk med 35 procent. Procentuellt sjönk det multilaterala utvecklingssamarbetet mest (-59 procent) och därefter stödet till frivilligorganisationer (-39 procent). Det humanitära biståndets andel av det egentliga utvecklingssamarbetet ökade till 14 procent.

Övriga poster inom utvecklingssamarbetet ökade med 50 procent. De utgifter för mottagning av flyktingar som räknas till utvecklingssamarbetet var 118 miljoner euro 2016, vilket utgör cirka 12 procent av alla utbetalningar inom utvecklingssamarbetet.