Utvecklingssamarbete

Uppdaterad: 15.4.2019
Uppdateras nästa gång: 16.9.2021

Källor:

Officiella utvecklingssamarbetet: Utrikesministeriet, Utvecklingspolitiska avdelningen

Bruttonationalinkomst, BNI: Statistikcentralen

Utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Genom utvecklingspolitiken påverkar man på ett konsekvent sätt och med hjälp av hållbar utveckling de globala ansträngningarna att eliminera fattigdomen på ett ekonomiskt, samhälleligt och miljöekonomiskt sätt . Finlands mål för utvecklingspolitiken är utöver att minska fattigdomen och ojämlikheten att stödja utvecklingsländerna på lång sikt genom att stärka ländernas egna resurser så att utvecklingsländerna kommer ur sitt biståndsberoende. Genom utvecklingssamarbetet stärker man förvaltningen av den offentliga ekonomin, förbättrar de olika förvaltningsområdenas funktion och tillgången till service, stöder näringsverksamheten, stärker det civila samhället och minskar korruptionen i utvecklingsländerna.

Indikatorerna för utvecklingssamarbete stöder granskningen av utvecklingsanslagens nivå men även bedömningen av utvecklingspolitikens konsekvens, kvalitet och effekter. När man bedömer den utvecklingspolitiska verksamhetens resultat och effekter är det dessutom viktig att få en täckande helhetsbild av förhållandet mellan utvecklingssamarbetet och de andra politikområdena.

   

Enligt OECD:s preliminära uppgifter, som offentliggjordes i april, var Finlands utgifter för utvecklingssamarbete 833 miljoner euro 2018. Till egentligt utvecklingssamarbete användes 537 miljoner euro.

År 2017 använde Finlands totalt 961,4 miljoner euro till utvecklingssamarbete. Det var 0,41 procent av bruttonationalinkomsten. Det egentliga utvecklingssamarbetet, som förvaltas av utrikesministeriet, uppgick till 565 miljoner euro.