Temperaturförändring

Uppdaterad: 2.12.2019
Uppdateras nästa gång: 2.3.2020

En långvarig uppföljning av medeltemperaturerna ger en fingervisning om hur klimatförändringen framskrider. Temperaturen påverkas emellertid av flera olika omständigheter. De växlingar i temperaturen som sker från ett år eller ett decennium till annat beror på förändringar i mängden vädertyper. Vissa år blåser det varma vindar som kommer med de sydliga och sydvästliga luftströmmarna och andra år kommer det mest kalla luftströmmar från norr.

Medeltemperaturen i Finland har stigit med cirka en grad jämfört med förra seklet. I Helsingfors intensifierar urbaniseringen uppvärmningen. Temperaturhöjningen har varit ojämn och döljs nästan helt av de stora naturliga växlingarna som är vanliga för klimatet i vår region. Däremot är höjningen av jordens medeltemperatur på 1900-talet med drygt en halv grad statistiskt betydelsefull.

   

I Lappland var hösten kallare än normalt

Hösten, dvs. perioden september-november, var i Lappland ca en grad kallare än vanligt, i övriga delar av landet kom medeltemperaturerna nära de
statistiska medelvärdena. I Lappland har höstvädret senast varit så här kallt år 2002.

Höstens högsta temperatur +26,2 grader mättes i år på stationen Villmanstrand Konnunsuo den 10 september. Dagen var samtidigt sommarens sista dag
med högsommarvärme. Dagen skrevs också in som den näst senaste dagen med hetta i Finland. Enligt observationsarkiven har endast mätningarna med
högsommarvärme i Tammerfors och Seinäjoki den 17 september 1947 infallit senare på året, med sina +25,2 grader.

Den däremot lägsta uppmätta temperaturen denna höst var -30,9 grader och registrerades på väderstationerna i Enontekis och Utsjoki den 11 november.