Temperaturförändring

Uppdaterad: 1.6.2018
Uppdateras nästa gång: 3.9.2018

En långvarig uppföljning av medeltemperaturerna ger en fingervisning om hur klimatförändringen framskrider. Temperaturen påverkas emellertid av flera olika omständigheter. De växlingar i temperaturen som sker från ett år eller ett decennium till annat beror på förändringar i mängden vädertyper. Vissa år blåser det varma vindar som kommer med de sydliga och sydvästliga luftströmmarna och andra år kommer det mest kalla luftströmmar från norr.

Medeltemperaturen i Finland har stigit med cirka en grad jämfört med förra seklet. I Helsingfors intensifierar urbaniseringen uppvärmningen. Temperaturhöjningen har varit ojämn och döljs nästan helt av de stora naturliga växlingarna som är vanliga för klimatet i vår region. Däremot är höjningen av jordens medeltemperatur på 1900-talet med drygt en halv grad statistiskt betydelsefull.

   

Vår med sommarvärme

Den gångna våren (mars-maj) var beträffande temperaturen genomsnittlig eller aningen varmare än i medeltal. En tämligen kall marsmånad kompenserade
den rekordvarma maj. I Meteorologiska institutets statistik skrivs maj 2018 in som mäthistoriens hittills varmaste majmånad. Hela landets medeltal,
11,6 grader, överskred det förra rekordet från 1963 med hela 0,5 grader.

Vårens lägsta temperatur -35,7 grader uppmättes i Kevojärvi Utsjoki den 7 mars. Vårens högsta temperatur 29,6 grader uppmättes i sin tur den 15 maj i
Kimito, på Helsingfors-Vanda flygplats och i Utti Kouvola.

Högsommarvärme, dvs. när dagens högsta temperatur överstiger 25 grader, uppmättes denna vår oftare än någonsin under mäthistorien. Denna vår upplevdes
sammanlagt 14 dagar med högsommarvärme, då antalet t.ex. våren 2017 var 1.