Temperaturförändring 

Uppdaterad: 1.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 1.6.2018
   
 
 
Dela på

Vintern var mild trots en kall februarimånad.

Vintern (december-februari) var i stora delar av landet 1-3 grader mildare än normalt. Bara i norra Lappland var det ca en grad kallare än i medeltal.
Februari var i största delen av landet 1-4 grader kallare än normalt, men december och januari var i den mån varmare än vanligt att vintermånaderna
förblev statistiskt sett varmare än i medeltal. Vintern 2018 blev den femte vintern i följd med mildare väder än normalt i största delen av landet.

Den lägsta temperaturen -37,1 grader uppmättes i Utsjoki Kevo den 4 februari medan den högsta mätte +7,2 grader den 7 december, på Kökar.


Källa:
Meteorologiska institutet


Beskrivning av indikatorn

En långvarig uppföljning av medeltemperaturerna ger en fingervisning om hur klimatförändringen framskrider. Temperaturen påverkas emellertid av flera olika omständigheter. De växlingar i temperaturen som sker från ett år eller ett decennium till annat beror på förändringar i mängden vädertyper. Vissa år blåser det varma vindar som kommer med de sydliga och sydvästliga luftströmmarna och andra år kommer det mest kalla luftströmmar från norr.

Medeltemperaturen i Finland har stigit med cirka en grad jämfört med förra seklet. I Helsingfors intensifierar urbaniseringen uppvärmningen. Temperaturhöjningen har varit ojämn och döljs nästan helt av de stora naturliga växlingarna som är vanliga för klimatet i vår region. Däremot är höjningen av jordens medeltemperatur på 1900-talet med drygt en halv grad statistiskt betydelsefull.