Temperaturförändring

Uppdaterad: 3.12.2018
Uppdateras nästa gång: 1.3.2019

En långvarig uppföljning av medeltemperaturerna ger en fingervisning om hur klimatförändringen framskrider. Temperaturen påverkas emellertid av flera olika omständigheter. De växlingar i temperaturen som sker från ett år eller ett decennium till annat beror på förändringar i mängden vädertyper. Vissa år blåser det varma vindar som kommer med de sydliga och sydvästliga luftströmmarna och andra år kommer det mest kalla luftströmmar från norr.

Medeltemperaturen i Finland har stigit med cirka en grad jämfört med förra seklet. I Helsingfors intensifierar urbaniseringen uppvärmningen. Temperaturhöjningen har varit ojämn och döljs nästan helt av de stora naturliga växlingarna som är vanliga för klimatet i vår region. Däremot är höjningen av jordens medeltemperatur på 1900-talet med drygt en halv grad statistiskt betydelsefull.

   

Hösten var varmare än vanligt

Den gångna hösten, dvs. perioden september-november, var i största delen av landet 1-3 grader varmare än vanligt. Så här varma höstar upplevs i Finland i medeltal en gång på tio år, även om den senaste lika varma hösten upplevdes 2015.

Höstens högsta temperatur mättes i Raumo Pyynpää den 8 september och uppmätte +26,1 grader. Nämnda dag var den gångna sommarens sista dag med högsommarvärme och samtidigt den 64:e av sitt slag. Därmed blev sommaren 2018 bara en dag ifrån rekordet med uppmätta högsommardagar, dvs. sommaren 2002 då antalet var 65. Jämförelser av dagar med högsommarvärme har gjorts utgående från mätningar från och med 1960.

Höstens lägsta temperatur uppmättes å sin tur i Salla Naruska den 27 november då kvicksilvret sjönk till -22,0 grader.