Temperaturförändring

Uppdaterad: 1.9.2021
Uppdateras nästa gång: 1.12.2021

En långvarig uppföljning av medeltemperaturerna ger en fingervisning om hur klimatförändringen framskrider. Temperaturen påverkas emellertid av flera olika omständigheter. De växlingar i temperaturen som sker från ett år eller ett decennium till annat beror på förändringar i mängden vädertyper. Vissa år blåser det varma vindar som kommer med de sydliga och sydvästliga luftströmmarna och andra år kommer det mest kalla luftströmmar från norr.

Medeltemperaturen i Finland har stigit med cirka en grad jämfört med förra seklet. I Helsingfors intensifierar urbaniseringen uppvärmningen. Temperaturhöjningen har varit ojämn och döljs nästan helt av de stora naturliga växlingarna som är vanliga för klimatet i vår region. Däremot är höjningen av jordens medeltemperatur på 1900-talet med drygt en halv grad statistiskt betydelsefull.

   

Sommaren var rekordvarm i södra Finland

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade medeltemperaturerna under den gångna sommaren, dvs. under perioden juni-augusti, mellan drygt +18
grader i södra Finland och ungefär +13 grader i norra Lappland. Sommaren var rekordvarm på flera observationsstationer i landets södra och mellersta delar.
T.ex. vid stationen Helsingfors Kajsaniemi var sommarens medeltemperatur +18,9 grader det högsta registrerade värdet i mäthistorien, dvs. från och med 1844. Däremot var sommartemperaturerna i norra Finland mestadels bara ovanligt höga. Beräknat för hela landet var sommarens medeltemperatur den näst högsta sedan statistikperiodens början, dvs. från början av 1900-talet, bara sommaren 1937 var varmare.

Sommarens högsta temperatur +34,0 uppmättes den 15.7 i Heinola Asemantaus. Den lägsta temperaturen -3,6 registrerades å sin sida vid stationen i Salla
Naruska den 27.8.

Under sommaren uppmättes 50 dagar med högsommarvärme, då det i medeltal förekommer 33 heta dagar per sommar. Sett på enskilda observationsstationer,
uppmättes under juni-augusti flest heta dagar i Kouvola Anjala, sammanlagt 42 dagar. Vid stationen i Anjala steg temperaturen över gränsen för
högsommarvärme under 31 dagar i sträck, mellan 18.6 och 18.7, vilket är den längsta enhetliga period av heta dagar sedan 1961, då statistik för
högsommarvärme börjat sammanställas.