Alkoholrelaterad dödlighet

Uppdaterad: 14.12.2020
Uppdateras nästa gång: 10.12.2021

Till alkoholsjukdomar räknas de sjukdomar enligt klassifikationen av sjukdomar där orsaken är alkohol (kategorierna F10, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K852, K860, O354, P043, Q860 i "The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Prob-lems", ICD-10).

Till alkoholförgiftningar hör dödsfall på grund av förgiftning av alkohol eller alkoholsurrogat (kategorin X45).

I statistiken över dödsorsaker ingår personer som avlidit i Finland eller utomlands under kalenderåret och vars hemort vid dödstidpunkten var i Finland.