Våldsbrott

Uppdaterad: 12.5.2021
Uppdateras nästa gång: 14.5.2022

Statistiken över brottslighet som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom beskriver främst den regionala fördelningen av kriminaliteten samt polisens, tullens och gränsbevakningens verksamhet. Statistiken omfattar uppgifter om karaktären och kvantiteten av de brott som avslöjats. Dessutom utreder man antalet brott som polisen undersökt och klarat upp, andelen uppklarade brott efter slag av brott samt fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad.