Våldsbrott 

Uppdaterad: 23.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 8.5.2018
   
 
 
Dela på
År 2016 blev 37 600 personer offer för de våldsbrott som kom till kännedom.

Källa:
Statistikcentralen / Brottslighet som kommit till polisens kännedom


Beskrivning av indikatorn

Statistiken över brottslighet som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom beskriver främst den regionala fördelningen av kriminaliteten samt polisens, tullens och gränsbevakningens verksamhet. Statistiken omfattar uppgifter om karaktären och kvantiteten av de brott som avslöjats. Dessutom utreder man antalet brott som polisen undersökt och klarat upp, andelen uppklarade brott efter slag av brott samt fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad.