Den totala alkoholkonsumtionen

Uppdaterad: 4.5.2018
Uppdateras nästa gång: 3.5.2019

Indikatorn anger den totala alkoholkonsumtionen per invånare omräknad till 100-procentig alkohol. Den totala alkoholkonsumtionen utgörs av den statistikförda och den icke statistikförda totala alkoholkonsumtionen. Den statistikförda alkoholkonsumtionen inbegriper försäljningen i Alkos affärer samt leveranserna från partiförsäljare av alkoholdrycker till livsmedelsaffärer, kiosker och servicestationer samt restauranger med utskänkningsrättigheter omräknad till 100-procentig alkohol.

Den icke statistikförda alkoholkonsumtionen innehåller laglig och illegal hemtillverkning av alkoholdrycker, införsel av alkoholdrycker av resenärer, smuggling och alkoholsurrogat samt den andel alkohol finländarna konsumerar utanför Finlands gränser minskad med den mängd alkohol utlänningar köper och konsumerar i Finland. Den icke statistikförda alkoholkonsumtionen beräknas årligen för hela landet. Andelen icke statistikförd alkoholkonsumtion är cirka en femtedel av den totala konsumtionen.

   

Den totala alkoholkonsumtionen minskade

Den totala alkoholkonsumtionen i 100-procentig alkohol per invånare som fyllt 15 år var 10,3 liter år 2017. Den totala konsumtionen minskade jämfört med år 2016. Omräknat i 100-procentig alkohol var den totala konsumtionen av alkoholdrycker 47,87 miljoner liter år 2017.

Den registrerade alkoholkonsumtionen i 100-procentig alkohol per invånare som fyllt 15 år var ungefär 8,4 liter år 2017. Den oregistrerade konsumtionen av alkoholdrycker uppskattades uppgå till ungefär 1,9 liter. Den registrerade konsumtionen minskade med 0,8 procent och den oregistrerade med 17,4 procent per invånare som fyllt 15 år jämfört med år 2016.