Den totala alkoholkonsumtionen 

Uppdaterad: 27.4.2017 - Uppdateras nästa gång: 10.5.2018
   
 
 
Dela på

Den totala alkoholkonsumtionen på samma nivå som tidigare

Den totala alkoholkonsumtionen i 100-procentig alkohol per invånare som fyllt 15 år var 10,8 liter år 2016. Den totala konsumtionen var på samma nivå som år 2015. Omräknat i 100-procentig alkohol var den totala konsumtionen av alkoholdrycker 49,7 miljoner liter år 2016.

Den registrerade alkoholkonsumtionen i 100-procentig alkohol per invånare som fyllt 15 år var 8,4 liter år 2016. Den oregistrerade konsumtionen av alkoholdrycker uppskattades uppgå till 2,3 liter. Den registrerade konsumtionen minskade med 1,2 procent jämfört med år 2015. Den oregistrerade konsumtionen ökade något.


Källa:
Institutet för hälsa och välfärd


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn anger den totala alkoholkonsumtionen per invånare omräknad till 100-procentig alkohol. Den totala alkoholkonsumtionen utgörs av den statistikförda och den icke statistikförda totala alkoholkonsumtionen. Den statistikförda alkoholkonsumtionen inbegriper försäljningen i Alkos affärer samt leveranserna från partiförsäljare av alkoholdrycker till livsmedelsaffärer, kiosker och servicestationer samt restauranger med utskänkningsrättigheter omräknad till 100-procentig alkohol.

Den icke statistikförda alkoholkonsumtionen innehåller laglig och illegal hemtillverkning av alkoholdrycker, införsel av alkoholdrycker av resenärer, smuggling och alkoholsurrogat samt den andel alkohol finländarna konsumerar utanför Finlands gränser minskad med den mängd alkohol utlänningar köper och konsumerar i Finland. Den icke statistikförda alkoholkonsumtionen beräknas årligen för hela landet. Andelen icke statistikförd alkoholkonsumtion är cirka en femtedel av den totala konsumtionen.