Varutransporter inom vägtrafiken

Uppdaterad: 17.3.2021
Uppdateras nästa gång: 16.6.2021

Statistiken över varutransporter inom inrikes vägtrafik beskriver inrikes varutransporten med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland. Med tillståndspliktig trafik menas person- eller godstransport mot betalning (yrkesmässig trafik). För att idka transport krävs tillstånd av tillståndsmyndighet.

Inrikes vägtrafik beskriver trafik med fordon registrerade i Finland för privat och tillståndspliktig (yrkesmässig) trafik som bedrivs mellan två orter (avgångsort och bestämmelseort) som båda ligger i Finland. Resan kan omfatta transitering inom en annan stats territorium.

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).

   

Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under sista kvartalet 2020

Under fjärde kvartalet 2020 var transportarbetet för lastbilarna 7,8 miljarder tonkilometer, dvs. 2 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 96 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 4 procent inom den privata trafiken.

Offentliggörande