Deltids- och visstidsanställda

Uppdaterad: 4.3.2021
Uppdateras nästa gång: 4.3.2022

Som personer som utför deltidsarbete klassificeras löntagare och företagare som uppger att de arbetar deltid på sin huvudarbetsplats. Definitionen baserar sig inte på timgränser, utan på svarspersonens egen uppfattning om arbetets deltid.

Till visstidsanställda räknas löntagare med ett arbetsavtal som ingåtts på viss tid eller för en provtid eller för den tid det tar att utföra ett bestämt arbete.

   

Deltidsarbetet minskade bland kvinnor, bland män minskade heltidsarbetet

År 2020 var antalet löntagare med heltidsarbete 1 861 000, dvs. nästan lika många som året innan. Antalet löntagare som arbetade deltid uppgick till 327 000, vilket är 29 000 färre än år 2019. Antalet män med heltidsarbete var 12 000 färre och antalet kvinnor med heltidsarbete 9 000 fler än året innan. År 2020 var 20 procent av de kvinnliga löntagarna deltidsanställda, dvs. 218 000, och av de manliga 10 procent, dvs. 110 000. Bland män var andelen deltidsanställda av löntagarna nästan oförändrad jämfört med år 2019. Bland kvinnor sjönk andelen deltidsanställda av löntagarna med 2 procentenheter. Andelen deltidsanställda löntagare var störst inom hotell- och restaurangverksamhet (I), 40 procent.