Finländarnas resor

Uppdaterad: 28.3.2019
Uppdateras nästa gång: 27.3.2020

Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands.

Det har skett ändringar i undersökningens datainsamlingar åren 2000, 2010 och 2012.

Siffrorna före avbrotten i tidsserierna är inte helt jämförbara med nyare siffror.

Uppgifterna för åren 1991-2011 gäller 15-74-åriga finländare och fr.o.m. år 2012 gäller uppgifterna 15-84-åriga finländare.

På grund av avrundning stämmer summorna i tabellen inte alltid överens.

Inrikesresor klassificeras som fritidsresor under vilka man använt avgiftsbelagd inkvartering, som fritidsresor med gratis inkvartering samt tjänste- och konferensresor.

Utrikesresorna indelas i fritidsresor under vilka övernattningar skett i destinationslandet, kryssningar, dagsresor samt tjänste- och konferensresor.

   

Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2018

Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,2 miljoner olika fritidsresor till utlandet år 2018. Finländarnas resor till Estland minskade klart, men Sydeuropa ökade i popularitet som resmål för fritidsresor. Antalet fritidsresor i Finland uppgick till 38 miljoner. Tjänsteresorna inom landet minskade, men tjänsteresorna till utlandet ökade jämfört med året innan.

Offentliggörande