Finländarnas resor

Uppdaterad: 29.3.2018
Uppdateras nästa gång: 28.3.2019

Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands.

Det har skett ändringar i undersökningens datainsamlingar åren 2000, 2010 och 2012.

Siffrorna före avbrotten i tidsserierna är inte helt jämförbara med nyare siffror.

Uppgifterna för åren 1991-2011 gäller 15-74-åriga finländare och fr.o.m. år 2012 gäller uppgifterna 15-84-åriga finländare.

På grund av avrundning stämmer summorna i tabellen inte alltid överens.

Inrikesresor klassificeras som fritidsresor under vilka man använt avgiftsbelagd inkvartering, som fritidsresor med gratis inkvartering samt tjänste- och konferensresor.

Utrikesresorna indelas i fritidsresor under vilka övernattningar skett i destinationslandet, kryssningar, dagsresor samt tjänste- och konferensresor.

   

Finländarnas resor till Mellan- och Sydeuropa ökade år 2017

Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,5 miljoner olika fritidsresor till utlandet år 2017. Väst- och Östeuropa samt Sydeuropa ökade i popularitet som resmål bland finländarna, medan resorna till den amerikanska kontinenten minskade i popularitet. Antalet fritidsresor i Finland uppgick till 26 miljoner. Tjänsteresorna inom landet var på föregående års nivå, men tjänsteresorna till utlandet minskade från året innan.

Offentliggörande