Finländarnas resor

Uppdaterad: 30.3.2021
Uppdateras nästa gång: 30.3.2022

Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands.

Det har skett ändringar i undersökningens datainsamlingar åren 2000, 2010 och 2012.

Siffrorna före avbrotten i tidsserierna är inte helt jämförbara med nyare siffror.

Uppgifterna för åren 1991-2011 gäller 15-74-åriga finländare och fr.o.m. år 2012 gäller uppgifterna 15-84-åriga finländare.

På grund av avrundning stämmer summorna i tabellen inte alltid överens.

Inrikesresor klassificeras som fritidsresor under vilka man använt avgiftsbelagd inkvartering, som fritidsresor med gratis inkvartering samt tjänste- och konferensresor.

Utrikesresorna indelas i fritidsresor under vilka övernattningar skett i destinationslandet, kryssningar, dagsresor samt tjänste- och konferensresor.

   

Finländarnas stugresor i Finland ökade år 2020

År 2020 var stugliv i hemlandet ett resefenomen och antalet övernattningar under stugresor i hemlandet fördubblades jämfört med året innan. År 2020 gjorde finländarna totalt 2,3 miljoner olika fritidsresor till utlandet. På grund av coronakrisen var antalet bara drygt en fjärdedel från året innan. I Finland gjordes 21,4 miljoner olika fritidsresor med övernattning, dvs. något under en femtedel färre än år 2019. Resorna var dock klart längre tidsmässigt sett än året innan, vilket innebar att övernattningarna ökade med över 10 procent. När det gäller övernattningar under inrikes fritidsresor bland dem som bor utanför huvudstadsregionen skedde ingen betydande förändring jämfört med året innan. Däremot ökade övernattningarna under inrikes fritidsresor bland dem som bor i huvudstadsregionen med nästan 50 procent.

Offentliggörande