Förväntad livslängd

Uppdaterad: 27.10.2017
Uppdateras nästa gång: 26.10.2018

Förväntat antal levnadsår = det antal år en person i given ålder skulle leva om dödligheten är oförändrad.

   

Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,4 år för pojkar och 84,1 år för flickor år 2016

Enligt Statistikcentralen var den förväntade livslängden år 2016 för nyfödda pojkar 78,4 år och för nyfödda flickor 84,1 år. Den förväntade livslängden för pojkar minskade med 0,1 år, medan den var oförändrad för flickor jämfört med år 2015. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.