Förväntad livslängd

Uppdaterad: 22.10.2021
Uppdateras nästa gång: 21.10.2022

Förväntat antal levnadsår = det antal år en person i given ålder skulle leva om dödligheten är oförändrad.

   

Den förväntade livslängden för nyfödda var jämnt 79 år för pojkar och 84,6 år för flickor år 2020

Enligt Statistikcentralen var den förväntade livslängden år 2019 för nyfödda pojkar 79 år och för nyfödda flickor 84,6 år. Jämfört med år 2019 minskade den förväntade livslängden för pojkar med 0,1 år, medan flickornas förväntade livslängd ökade med 0,1 år. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.