Förväntad livslängd

Uppdaterad: 24.10.2019
Uppdateras nästa gång: 22.10.2020

Förväntat antal levnadsår = det antal år en person i given ålder skulle leva om dödligheten är oförändrad.

   

Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,9 år för pojkar och 84,3 år för flickor år 2018

Enligt Statistikcentralen var den förväntade livslängden år 2018 för nyfödda pojkar 78,9 år och för nyfödda flickor 84,3 år. Jämfört med år 2017 ökade den förväntade livslängden för pojkar med 0,2 år och för flickor med 0,1 år. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.