Spädbarnsdödlighet

Uppdaterad: 26.4.2019
Uppdateras nästa gång: 24.4.2020

Spädbarnsdödligheten räknas genom att dividera antalet dödsfall bland barn under ett år med antalet levande födda under samma statistikår. Då siffran multipliceras med 1 000, får man uppgiften i promille.