Spädbarnsdödlighet

Uppdaterad: 23.4.2021
Uppdateras nästa gång: 22.10.2021

Spädbarnsdödligheten räknas genom att dividera antalet dödsfall bland barn under ett år med antalet levande födda under samma statistikår. Då siffran multipliceras med 1 000, får man uppgiften i promille.

   

Antalet döda ökade från året innan

År 2020 var antalet avlidna 55 488, vilket är 1 539 fler än året innan. De avlidna männen var år 2020 i genomsnitt 75,3 år och de avlidna kvinnorna 82,1 år. Kvinnorna var i genomsnitt 6,9 år äldre än männen när de dog. I de unga åldersklasserna var majoriteten av de döda män, men i åldersgrupperna 83 år och äldre dog fler kvinnor än män??. Medianåldern vid död var 77,8 år för män och 85,5 år för kvinnor. Medianen beskriver det mellersta värdet, dvs. hälften av personerna dog i en ålder som är yngre än och hälften i en ålder som är äldre än medianåldern vid död.