Spädbarnsdödlighet 

Uppdaterad: 28.4.2017 - Uppdateras nästa gång: 27.4.2018
   
 
 
Dela på
 

Källa:
Statistikcentralen / Avlidna


Beskrivning av indikatorn

Spädbarnsdödligheten räknas genom att dividera antalet dödsfall bland barn under ett år med antalet levande födda under samma statistikår. Då siffran multipliceras med 1 000, får man uppgiften i promille.