Sysselsättningstalet

Uppdaterad: 20.10.2020
Uppdateras nästa gång: 24.11.2020

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.

   

Antalet sysselsatta uppgick i september 2020 till 2 539 000 (felmarginal ±35 000), dvs. 35 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 10 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 25 000 färre än i september 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 72,0 procent, medan det året innan var 72,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 0,4 procentenheter till 73,4 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,9 procentenheter till 70,6 procent från september året innan.

Offentliggörande