Sysselsättningstalet

Uppdaterad: 21.9.2021
Uppdateras nästa gång: 26.10.2021

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.

   

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade klart

Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2021 till 2 588 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 104 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 44 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 59 000 fler än i augusti 2020.

Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i augusti 73,4 procent, medan det året innan var 70,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 2,6 procentenheter till 74,2 procent från augusti året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 4,0 procentenheter till 72,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland 20–69-åringar var 71,7 procent, medan det året innan var 68,8 procent.

Offentliggörande