Sysselsättningstalet

Uppdaterad: 27.5.2020
Uppdateras nästa gång: 24.6.2020

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.

   

Antalet sysselsatta uppgick i april 2020 till 2 464 000 (felmarginal ±36 000), dvs. 56 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 27 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 28 000 färre än i april 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i april 70,1 procent, medan det året innan var 71,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 1,3 procentenheter till 70,5 procent från april året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,0 procentenhet till 69,7 procent.

Offentliggörande