Sysselsättningstalet

Uppdaterad: 23.11.2021
Uppdateras nästa gång: 21.12.2021

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.

   

Sysselsättningstillväxten förstärktes i oktober

Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2021 till 2 570 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 65 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 43 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 22 000 fler än i oktober 2020.

Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i oktober 72,3 procent, medan det året innan var 70,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 1,8 procentenheter till 73,5 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,9 procentenheter till 71,0 procent från oktober året innan. Det relativa sysselsättningstalet för 20–69-åringar var 71,1 procent, då det året innan var 69,8 procent.

Offentliggörande