Sysselsättningstalet

Uppdaterad: 25.5.2021
Uppdateras nästa gång: 22.6.2021

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.

   

Sysselsättningen förbättrades i april från året innan

Antalet sysselsatta uppgick i april 2021 till 2 475 000 (felmarginal ±30 000), dvs. 29 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 18 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 11 000 fler än i april 2020.

Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i april 70,1 procent, medan det året innan var 69,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 0,6 procentenheter till 70,6 procent från april året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,3 procentenheter till 69,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för 20–69-åringar var 68,9 procent, medan det året innan var 68,0 procent.

Offentliggörande