Sysselsättningstalet

Uppdaterad: 24.4.2019
Uppdateras nästa gång: 23.5.2019

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.

   

Antalet sysselsatta uppgick i mars 2019 till 2 538 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 61 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 32 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 29 000 fler än i mars 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i mars 71,8 procent, medan det året innan var 70,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 1,7 procentenheter till 72,4 procent från mars året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,9 procentenheter till 71,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,6 procent.

Offentliggörande