Sysselsättningstalet

Uppdaterad: 23.10.2018
Uppdateras nästa gång: 20.11.2018

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.

   

Antalet sysselsatta uppgick i september 2018 till 2 533 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 72 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 57 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 15 000 fler än i september 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 71,4 procent, medan det året innan var 69,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 3,2 procentenheter till 73,5 procent från september året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,9 procentenheter till 69,1 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,7 procent.

Offentliggörande