Sysselsättningstalet

Uppdaterad: 25.6.2019
Uppdateras nästa gång: 23.7.2019

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.

   

Antalet sysselsatta uppgick i maj 2019 till 2 587 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 32 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 29 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 2 000 fler än i maj 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 73,1 procent, medan det året innan var 72,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 1,4 procentenheter till 74,3 procent från maj året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,2 procentenheter till 71,8 procent.

Offentliggörande