Sysselsättningstalet

Uppdaterad: 24.1.2020
Uppdateras nästa gång: 25.2.2020

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.

   

Antalet sysselsatta uppgick i december 2019 till 2 570 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 17 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 11 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 28 000 fler än i december 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 73,0 procent, medan det året innan var 72,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 0,4 procentenheter till 73,4 procent från december året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 2,4 procentenheter till 72,6 procent.

Offentliggörande