Facklig organisering

Uppdaterad: 10.11.2020
Uppdateras nästa gång: 1.10.2021

Indikatorns uppgifter baserar sig på uppgifterna i arbets- och näringsministeriets årliga Arbetslivsbarometer. En person som hör till en fackorganisation definieras som fackligt organiserad. En del av löntagarna hör endast till en privat arbetslöshetskassa eller alternativt till en arbetslöshetskassa som fungerar i anslutning till en fackorganisation.

   

Enligt arbetsmiljöbarometern har förändringarna i facklig organisering bland löntagare varit rätt så små under 2000-talet. Under de senaste åren har man istället oftare än tidigare sökt ekonomisk trygghet med tanke på arbetslöshet enbart via medlemskap i en arbetslöshetskassa. Av löntagarna var 71 procent medlemmar i ett fackförbund år 2018, och 19 procent var medlemmar endast i en arbetslöshetskassa. Bara en av tio är inte medlem i ett fackförbund eller en arbetslöshetskassa.

Kvinnor hör oftare än män till ett fackförbund. Männen är åter oftare än kvinnor bara medlemmar i en arbetslöshetskassa. Av kvinnorna uppgav 76 procent och av männen två av tre i fjol att de hörde till ett fackförbund. Av männen hörde 22 procent bara till en arbetslöshetskassa och av kvinnorna 15 procent.