Gäldenärer vid utsökning

Uppdaterad: 26.1.2018
Uppdateras nästa gång: 27.7.2018

Med utsökningsgäldenär avses både fysiska och juridiska personer. Fysiska personer är bl.a. enskilda medborgare, yrkesutövare och dödsbon. Juridiska personer är bl.a. företag, stiftelser, kommunerna och staten.

Indrivningsåtgärderna avslutas om skulden betalas eller gäldenären vid utsökning konstateras vara medellös, har beviljats skuldsanering eller företagssanering, eller när ett konkursförfarande inletts. Utsökningsåtgärderna kan också avslutas om fordringarna preskriberas.

Riksfogdeämbetet publicerar statistik över antalet gäldenärer som är föremål för utsökning två gånger om året. Statistik har förts sedan 1980-talet. Numera fås uppgifterna från datasystemet för utsökning ULJAS.

   

Antalet utsökningsgäldenärer ökade år 2017

Under år 2017 var 558 285 personer föremål för utsökning, vilket är 1,4 % mera än året innan. Av gäldenärerna var 501 642 (89,9 %) fysiska personer och 56 643 (10,1 %) juridiska personer. Antalet fysiska personer har ökat med 5 150 (1,0 %) och antalet juridiska personer, dvs. företag, har ökat med 2 790 (5,2 %) jämfört med året innan.