Gäldenärer vid utsökning

Uppdaterad: 27.7.2018
Uppdateras nästa gång: 25.1.2019

Med utsökningsgäldenär avses både fysiska och juridiska personer. Fysiska personer är bl.a. enskilda medborgare, yrkesutövare och dödsbon. Juridiska personer är bl.a. företag, stiftelser, kommunerna och staten.

Indrivningsåtgärderna avslutas om skulden betalas eller gäldenären vid utsökning konstateras vara medellös, har beviljats skuldsanering eller företagssanering, eller när ett konkursförfarande inletts. Utsökningsåtgärderna kan också avslutas om fordringarna preskriberas.

Riksfogdeämbetet publicerar statistik över antalet gäldenärer som är föremål för utsökning två gånger om året. Statistik har förts sedan 1980-talet. Numera fås uppgifterna från datasystemet för utsökning ULJAS.

   

Antalet utsökningsgäldenärer ökade under första halvåret 2018

Under första halvåret 2018 var 461 973 personer föremål för utsökning, vilket är 2,8 % mera än året innan. Av gäldenärerna var 421 441 (91 %) fysiska personer och 40 532 (9 %) juridiska personer. Antalet fysiska personer har ökat med 16 511 (4,1 %). I stället har antalet juridiska personer, dvs. företag, minskat med 4 050 (-9,1 %) jämfört med året innan.