Gäldenärer vid utsökning

Uppdaterad: 25.1.2019
Uppdateras nästa gång: 9.8.2019

Med utsökningsgäldenär avses både fysiska och juridiska personer. Fysiska personer är bl.a. enskilda medborgare, yrkesutövare och dödsbon. Juridiska personer är bl.a. företag, stiftelser, kommunerna och staten.

Indrivningsåtgärderna avslutas om skulden betalas eller gäldenären vid utsökning konstateras vara medellös, har beviljats skuldsanering eller företagssanering, eller när ett konkursförfarande inletts. Utsökningsåtgärderna kan också avslutas om fordringarna preskriberas.

Riksfogdeämbetet publicerar statistik över antalet gäldenärer som är föremål för utsökning två gånger om året. Statistik har förts sedan 1980-talet. Numera fås uppgifterna från datasystemet för utsökning ULJAS.

   

Antalet utsökningsgäldenärer ökade år 2018

Under år 2018 var 577 013 personer föremål för utsökning, vilket är 3,4 % mera än året innan. Av gäldenärerna var 518 967 (89,9 %) fysiska personer och 58 046 (10,1 %) juridiska personer. Antalet fysiska personer har ökat med 17 325 (3,5 %) och antalet juridiska personer, dvs. företag, har ökat med 1 403 (2,5 %) jämfört med året innan.