Arbetslöshetstalet

Uppdaterad: 21.9.2021
Uppdateras nästa gång: 26.10.2021

Det relativa arbetslöshetstalet är procentandelen arbetslösa av arbetskraften i samma ålder, dvs. av sysselsatta och arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-74-åriga arbetslösa av arbetskraften i samma ålder.

Arbetslösa är personer som under undersökningsveckan är utan arbete (var inte i lönearbete eller arbetade inte som företagare) och under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete som löntagare eller företagare, och som skulle kunna börja arbeta inom två veckor. Också personer som är utan arbete och väntar på att börja ett avtalat arbete inom tre månader räknas som arbetslösa, om de skulle kunna börja arbetet inom två veckor. Som arbetslösa räknas även personer som är permitterade tills vidare och som uppfyller ovanstående kriterier.

Till arbetskraften hör alla personer i åldersgruppen 15-74 år som under referensveckan hörde till kategorin sysselsatta eller kategorin arbetslösa.

   

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade klart

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2021 till 179 000 (felmarginal ±22 000), dvs. 33 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 98 000 män och 80 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i augusti 6,5 procent, då det året innan var 7,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 1,1 procentenheter till 6,8 procent från augusti året innan och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,7 procentenheter till 6,1 procent.

Offentliggörande