Arbetslöshetstalet

Uppdaterad: 23.11.2021
Uppdateras nästa gång: 21.12.2021

Det relativa arbetslöshetstalet är procentandelen arbetslösa av arbetskraften i samma ålder, dvs. av sysselsatta och arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-74-åriga arbetslösa av arbetskraften i samma ålder.

Arbetslösa är personer som under undersökningsveckan är utan arbete (var inte i lönearbete eller arbetade inte som företagare) och under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete som löntagare eller företagare, och som skulle kunna börja arbeta inom två veckor. Också personer som är utan arbete och väntar på att börja ett avtalat arbete inom tre månader räknas som arbetslösa, om de skulle kunna börja arbetet inom två veckor. Som arbetslösa räknas även personer som är permitterade tills vidare och som uppfyller ovanstående kriterier.

Till arbetskraften hör alla personer i åldersgruppen 15-74 år som under referensveckan hörde till kategorin sysselsatta eller kategorin arbetslösa.

   

Sysselsättningstillväxten förstärktes i oktober

Det relativa arbetslöshetstalet , dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i oktober 6,0 procent, medan det året innan var 7,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 1,1 procentenheter till 6,6 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,8 procentenheter till 5,3 procent från oktober året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar  var i oktober 12,4 procent, dvs. 5,5 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 15,8 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 5,4 procent.

Offentliggörande