Familjetyper

Uppdaterad: 22.5.2020
Uppdateras nästa gång: 28.5.2021

En familj utgörs av sammanboende gifta eller samboende par eller sammanboende personer som registrerat sitt förhållande och av deras barn, av endera föräldern tillsammans med sina barn, samt av gifta och samboende par utan barn samt personer som registrerat sitt parförhållande och som inte har barn.

Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop.

Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem bor i samma bostad.

   

Antalet småbarnfamiljer har minskat med nästan en femtedel under 2010-talet

Enligt Statistikcentralen minskade antalet familjer med barn under tre år med 5 565 år 2019 från året innan. Jämfört med år 2010 har dessa familjer minskat med 18 procent. Av familjetyperna minskade antalet familjer med gifta par och barn under tre år mest, med hela 26 procent. Minskningen av antalet småbarnsfamiljer är i linje med nedgången i fruktsamheten.

Offentliggörande