Familjetyper 

Uppdaterad: 26.5.2017 - Uppdateras nästa gång: 25.5.2018
   
 
 
Dela på

Antalet familjer ökar långsammare än tidigare

Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det 1 476 000 familjer i Finland i slutet av år 2016. Även om antalet familjer hela tiden har ökat, har den årliga ökningen minskat betydligt efter år 2013. Från år 2004 till år 2013 ökade antalet familjer med i genomsnitt 5 500 familjer per år. År 2016 ökade antalet med bara 200.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Familjer


Beskrivning av indikatorn

En familj utgörs av sammanboende gifta eller samboende par eller sammanboende personer som registrerat sitt förhållande och av deras barn, av endera föräldern tillsammans med sina barn, samt av gifta och samboende par utan barn samt personer som registrerat sitt parförhållande och som inte har barn.

Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop.

Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad.