Familjetyper

Uppdaterad: 25.5.2018
Uppdateras nästa gång: 22.5.2019

En familj utgörs av sammanboende gifta eller samboende par eller sammanboende personer som registrerat sitt förhållande och av deras barn, av endera föräldern tillsammans med sina barn, samt av gifta och samboende par utan barn samt personer som registrerat sitt parförhållande och som inte har barn.

Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop.

Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad.

   

Antalet familjer vände nedåt

Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det 1 472 000 familjer i Finland i slutet av år 2017. Antalet familjer minskade första gången under statistikföringen av familjer. Från året innan minskade antalet med 4 100 familjer. Hittills har antalet familjer ökat, även om ökningen varit långsam under de senaste åren. Minskningen är nu på nästan samma nivå som den årliga ökningen ännu för några år sedan.

Offentliggörande