Familjetyper

Uppdaterad: 28.5.2021
Uppdateras nästa gång: 31.5.2022

En familj utgörs av sammanboende gifta eller samboende par eller sammanboende personer som registrerat sitt förhållande och av deras barn, av endera föräldern tillsammans med sina barn, samt av gifta och samboende par utan barn samt personer som registrerat sitt parförhållande och som inte har barn.

Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop.

Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem bor i samma bostad.

   

Minskningen av antalet familjer har stannat av

Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det totalt 1 467 653 familjer i Finland i slutet av år 2020. Antalet familjer ökade med 285, medan familjerna ännu året innan minskade med 1 313. Medan den vanligaste familjetypen år 1990 var gifta par och barn, var den vanligaste familjetypen år 2020 gifta par utan barn. Antalet familjer har minskat stadigt bland gifta par och barn. På motsvarande sätt har antalet gifta par och sambor utan barn ökat.

Offentliggörande