Hushållens skuldsättning

Uppdaterad: 15.3.2021
Uppdateras nästa gång: 17.12.2021

Hushållens skuldsättningsgrad beskriver skulderna i förhållande till hushållens disponibla inkomster.

Disponibel inkomst definieras som bruttoinkomster minus betalda transfereringar. Hushållens betalda transfereringar består i första hand av direkta skatter och socialskyddsavgifter. Till betalda transfereringar räknas även obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt betalningar av underhåll för barn.

Ett hushåll omfattar samtliga personer som delar bostad och kosthåll eller på annat sätt använder sina inkomster tillsammans.

   
Enligt preliminära uppgifter steg hushållens skuldsättningsgrad till 133 procent år 2020, då den var 129 procent år 2019.