Hushållens skuldsättning

Uppdaterad: 12.7.2018
Uppdateras nästa gång: 31.1.2019

Hushållens skuldsättningsgrad beskriver skulderna i förhållande till hushållens disponibla inkomster.

Disponibel inkomst definieras som bruttoinkomster minus betalda transfereringar. Hushållens betalda transfereringar består i första hand av direkta skatter och socialskyddsavgifter. Till betalda transfereringar räknas även obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt betalningar av underhåll för barn.

Ett hushåll omfattar samtliga personer som delar bostad och kosthåll eller på annat sätt använder sina inkomster tillsammans.

   
Hushållens skuldsättningsgrad ökade ytterligare och uppgick i slutet av år 2017 till 128,9 procent, dvs. 2,6 procentenheter större än året innan. Skuldsättningsgraden är förhållandet mellan lånen enligt finansräkenskaperna och den disponibla nettoinkomsten under året.