Energiförbrukning

Uppdaterad: 11.12.2018
Uppdateras nästa gång: 12.12.2019

Produktionen och förbrukningen av energi har en central roll i samhället eftersom en stor del av samhällets funktioner är beroende av energi och största delen av växthusgasutsläppen uppkommer genom energiförbrukning. Valet av energikällor inverkar i hög grad på miljöns tillstånd och särskilt på klimatförändringen. Alla former av energiproduktion har sina miljökonsekvenser, men för miljön är valet mellan förnybara och icke förnybara energikällor det viktigaste.

Energiförbrukningen avspeglas ofta direkt både på utvecklingen av bruttonationalprodukten och på växthusgasutsläppen. I ett hållbart samhälle bör ökningen av bruttonationalprodukten kopplas bort från energiförbrukningen och samtidigt bör andelen fossila bränslen sjunka. Alla medborgare kan inverka på utvecklingen av energiförbrukningen genom egna val i framtiden bl.a. elförbrukning och trafik.

Den totala energiförbrukningen beskriver den sammanräknade totalkonsumtionen av inhemska energikällor och importenergi i Finland. Totalkonsumtionen av energi omfattar bränsle som används för produktion och förädling samt energi som används direkt i slutkonsumtionen.

Den totala energiförbrukningen omfattar uppgifter om användningen av fossila bränslen, energitorv, förnybara energikällor och kärnenergi samt nettoimporten av elektricitet.

   

Användningen av förnybar energi fortsatte att öka år 2017

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,35 miljoner terajoule (TJ) år 2017, vilket motsvarade en minskning med en procent jämfört med året innan. Elförbrukningen uppgick till 85 terawattimmar (TWh), vilket var på samma nivå som året innan. Förnybara energikällor täckte 37 procent av den totala energiförbrukningen och enligt de preliminära uppgifterna mer än 40 procent av slutanvändningen. Användningen av dem ökade med 6 procent och gick upp till en ny rekordnivå. Användningen av fossila bränslen och torv sjönk med 6 procent.