Energiförbrukning

Uppdaterad: 12.12.2019
Uppdateras nästa gång: 21.12.2020

Produktionen och förbrukningen av energi har en central roll i samhället eftersom en stor del av samhällets funktioner är beroende av energi och största delen av växthusgasutsläppen uppkommer genom energiförbrukning. Valet av energikällor inverkar i hög grad på miljöns tillstånd och särskilt på klimatförändringen. Alla former av energiproduktion har sina miljökonsekvenser, men för miljön är valet mellan förnybara och icke förnybara energikällor det viktigaste.

Energiförbrukningen avspeglas ofta direkt både på utvecklingen av bruttonationalprodukten och på växthusgasutsläppen. I ett hållbart samhälle bör ökningen av bruttonationalprodukten kopplas bort från energiförbrukningen och samtidigt bör andelen fossila bränslen sjunka. Alla medborgare kan inverka på utvecklingen av energiförbrukningen genom egna val i framtiden bl.a. elförbrukning och trafik.

Den totala energiförbrukningen beskriver den sammanräknade totalkonsumtionen av inhemska energikällor och importenergi i Finland. Totalkonsumtionen av energi omfattar bränsle som används för produktion och förädling samt energi som används direkt i slutkonsumtionen.

Den totala energiförbrukningen omfattar uppgifter om användningen av fossila bränslen, energitorv, förnybara energikällor och kärnenergi samt nettoimporten av elektricitet.

   

Användningen av fossila bränslen och förnybar energi ökade i Finland år 2018

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,38 miljoner terajoule (TJ) år 2018, vilket motsvarade en ökning på 2 procent jämfört med året innan. Elförbrukningen uppgick till 87,5 terawattimmar (TWh), vilket var 2 procent mer än året innan. Användningen av fossila bränslen och torv ökade totalt med 3 procent. Mest ökade användningen av naturgas och torv, båda med 15 procent. Också användningen av förnybar energi ökade med 2 procent och var på en rekordnivå liksom under tidigare år. Energisektorns växthusgasutsläpp ökade med 3 procent till följd av ökad användning av naturgas och torv.