Hushållens konsumtionsutgifter

Uppdaterad: 12.7.2018
Uppdateras nästa gång: 31.1.2019

Konsumtionsutgifter består av inhemska institutionella enheters utgifter för varor och tjänster, som används för direkt tillfredsställelse av individuella behov eller önskemål eller kollektiva behov hos medlemmar i en gemenskap. Konsumtionsutgifter kan förekomma på inhemskt territorium eller utomlands. Konsumtionsutgifter förekommer hos hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer samt den offentliga sektorn. Icke-finansiella företag och finansiella företag har inga konsumtionsutgifter.

Utgifter för individuell konsumtion är summan av hushållens konsumtionsutgifter och hushållens ideella organisationers konsumtionsutgifter.

   
Hushållens konsumtionsutgifter ökade år 2017 nominellt med 2,6 procent och reellt med 1,4 procent. Boendets andel av konsumtionsutgifterna fortsatte att stiga, nu till 28,8 procent. Hushållens sparkvot, dvs.