Hushållens konsumtionsutgifter 

Uppdaterad: 31.1.2018 - Uppdateras nästa gång: 12.7.2018
   
 
 
Dela på
Konsumtionsutgifterna ökade nominellt med 2,6 procent.

Källa:
Statistikcentralen / Nationalräkenskaper årsvis


Beskrivning av indikatorn

Konsumtionsutgifter består av inhemska institutionella enheters utgifter för varor och tjänster, som används för direkt tillfredsställelse av individuella behov eller önskemål eller kollektiva behov hos medlemmar i en gemenskap. Konsumtionsutgifter kan förekomma på inhemskt territorium eller utomlands. Konsumtionsutgifter förekommer hos hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer samt den offentliga sektorn. Icke-finansiella företag och finansiella företag har inga konsumtionsutgifter.

Utgifter för individuell konsumtion är summan av hushållens konsumtionsutgifter och hushållens ideella organisationers konsumtionsutgifter.