Hushållens konsumtionsutgifter

Uppdaterad: 14.7.2021
Uppdateras nästa gång: 17.12.2021

Konsumtionsutgifter består av inhemska institutionella enheters utgifter för varor och tjänster, som används för direkt tillfredsställelse av individuella behov eller önskemål eller kollektiva behov hos medlemmar i en gemenskap. Konsumtionsutgifter kan förekomma på inhemskt territorium eller utomlands. Konsumtionsutgifter förekommer hos hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer samt den offentliga sektorn. Icke-finansiella företag och finansiella företag har inga konsumtionsutgifter.

Utgifter för individuell konsumtion är summan av hushållens konsumtionsutgifter och hushållens ideella organisationers konsumtionsutgifter.

   

Hushållens konsumtionsutgifter minskade klart

Uppgifterna om hushållens konsumtionsutgifter publicerades nu på sommaren på en exakt nivå efter konsumtionsklass, vilket ger mer information om den privata konsumtionens struktur år 2020. I detta skede är uppgifterna ännu preliminära och i synnerhet på exakt nivå är de förknippade med osäkerhet.

Liksom när det gäller förädlingsvärdet uppvisar hushållens konsumtionsutgifter år 2020 exceptionellt stora variationer efter konsumtionsklass. Finländska hushålls konsumtionsutgifter utomlands och utländska hushålls konsumtionsutgifter i Finland var på en ovanligt låg nivå

Dessutom visade konsumtionsutgifterna för t.ex. kultur och fritid samt kläder en exceptionell nedgång. Också konsumtionsutgifterna för trafiken minskade kraftigt, liksom konsumtionsutgifterna när det gäller hotell- och restaurangverksamhet.

En ökning av den privata konsumtionen sågs särskilt i fråga om livsmedel, alkoholdrycker samt när det gäller hushållsapparater och möbler.