Hushållens konsumtionsutgifter

Uppdaterad: 31.1.2019
Uppdateras nästa gång: 20.6.2019

Konsumtionsutgifter består av inhemska institutionella enheters utgifter för varor och tjänster, som används för direkt tillfredsställelse av individuella behov eller önskemål eller kollektiva behov hos medlemmar i en gemenskap. Konsumtionsutgifter kan förekomma på inhemskt territorium eller utomlands. Konsumtionsutgifter förekommer hos hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer samt den offentliga sektorn. Icke-finansiella företag och finansiella företag har inga konsumtionsutgifter.

Utgifter för individuell konsumtion är summan av hushållens konsumtionsutgifter och hushållens ideella organisationers konsumtionsutgifter.

   
Hushållens konsumtionsutgifter visade en ökning på 3 procent och hushållens sparande vände och var 0,7 miljarder euro positiv (-1,1 miljarder år 2017).