De totala offentliga utgifterna

Uppdaterad: 31.1.2019
Uppdateras nästa gång: 19.12.2019

Indikatorn beskriver den offentliga sektorns utgifter efter ändamål. Statistiken bygger på de uppgifter i nationalräkenskaperna som Statistikcentralens producerar. Till den offentliga sektorn hör staten, delstaterna, lokalförvaltningen och socialförsäkringen. I Finland räknas staten, kommunerna och samkommunerna, Ålands landskapsförvaltning samt socialskyddsfonderna.

Mätning av de offentliga utgifterna är ett led i utvärderingen av den offentliga ekonomins hållbarhet och den strukturella samordningen av den ekonomiska politiken och socialpolitiken. Ett centralt mål för Finlands ekonomiska politik är att upprätthålla en hållbar ekonomisk tillväxt som samtidigt stöder stabiliteten inom den offentliga sektorn. Denna stabilitet förutsätter att det råder balans mellan inkomsterna och utgifterna. Att den ekonomiska politiken och socialpolitiken utvecklas sida vid sida är något som redan länge har karaktäriserat det nordiska välfärdssamhället. Det här är nödvändigt eftersom man inte kan täcka de stora utgifterna inom den offentliga sektorn utan en ekonomisk politik som stöder sysselsättningen och arbetssektorn. Ett centralt mål för samhällspolitiken är att stödja en sysselsättningsfrämjande ekonomisk tillväxt. Genom en effektiv sysselsättande ekonomisk politik och växande skatteintäkter minskar man betydligt trycket att öka de offentliga utgifterna.

   

Ökningen av utgifterna för socialskyddet avtog år 2017

Socialskyddets andel av den offentliga sektorns konsoliderade totala utgifter var 45,9 procent år 2017. Relationstalet var nästan på samma nivå som året innan, dvs. ökningen var 0,2 procentenheter jämfört med år 2016.

Offentliggörande