Fertilitet 

Uppdaterad: 11.4.2017 - Uppdateras nästa gång: 27.4.2018
   
 
 
Dela på

Minskningen av antalet födda allt brantare

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar föddes 52 814 barn år 2016. Antalet födda har nu sjunkit sex år i rad. Antalet födda var 2 658 barn, dvs. 4,8 procent färre än år 2015. Den årliga minskningen är den relativt sett största sedan början av 1970-talet.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Födda


Beskrivning av indikatorn


Det totala fruktsamhetstalet avser det uppskattade antal barn som en kvinna föder om fruktsamheten är oförändrad under kvinnas hela fruktsamhetsperiod och under förutsättningen att hon inte avlider innan perioden är slut. Talet erhålls genom att addera fruktsamhetstalen för ett åldersår.

Det allmänna fruktsamhetstalet avser antalet levande födda barn per tusen kvinnor i åldern 15-49 år i medelfolkmängden. Fruktsamhetstalet per åldersgrupp avser antalet levandefödda barn som fötts av kvinnorna i en viss åldersgrupp per tusen kvinnor i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.