Fertilitet

Uppdaterad: 23.4.2021
Uppdateras nästa gång: 3.12.2021


Det totala fruktsamhetstalet avser det uppskattade antal barn som en kvinna föder om fruktsamheten är oförändrad under kvinnas hela fruktsamhetsperiod och under förutsättningen att hon inte avlider innan perioden är slut. Talet erhålls genom att addera fruktsamhetstalen för ett åldersår.

Det allmänna fruktsamhetstalet avser antalet levande födda barn per tusen kvinnor i åldern 15-49 år i medelfolkmängden. Fruktsamhetstalet per åldersgrupp avser antalet levandefödda barn som fötts av kvinnorna i en viss åldersgrupp per tusen kvinnor i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.

   

Nedgången i fruktsamheten stannade av år 2020

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar stannade den nio år långa nedgången i fruktsamheten av år 2020. Enligt 2020 års fruktsamhet skulle en kvinna föda i genomsnitt 1,37 barn, enligt 2019 års fruktsamhet 1,35 barn. Antalet förstfödda var 344 fler och andra barnet 441 fler än år 2019. Totalt föddes 46 463 barn, dvs. 850 fler än året innan. Ännu år 2019 minskade antalet födda med 1 964 barn från året innan.