Fertilitet

Uppdaterad: 26.4.2019
Uppdateras nästa gång: 24.4.2020


Det totala fruktsamhetstalet avser det uppskattade antal barn som en kvinna föder om fruktsamheten är oförändrad under kvinnas hela fruktsamhetsperiod och under förutsättningen att hon inte avlider innan perioden är slut. Talet erhålls genom att addera fruktsamhetstalen för ett åldersår.

Det allmänna fruktsamhetstalet avser antalet levande födda barn per tusen kvinnor i åldern 15-49 år i medelfolkmängden. Fruktsamhetstalet per åldersgrupp avser antalet levandefödda barn som fötts av kvinnorna i en viss åldersgrupp per tusen kvinnor i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.

   

Fruktsamheten fortsatte att sjunka brant

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar sjönk fruktsamheten för åttonde året i rad. Om fruktsamheten låg på 2018 års nivå skulle en kvinna föda i genomsnitt 1,41 barn. Talet är nu det lägsta någonsin. År 2018 föddes 47 577 barn, vilket är 2 744 barn färre än året innan.