Fertilitet

Uppdaterad: 27.4.2018
Uppdateras nästa gång: 26.4.2019


Det totala fruktsamhetstalet avser det uppskattade antal barn som en kvinna föder om fruktsamheten är oförändrad under kvinnas hela fruktsamhetsperiod och under förutsättningen att hon inte avlider innan perioden är slut. Talet erhålls genom att addera fruktsamhetstalen för ett åldersår.

Det allmänna fruktsamhetstalet avser antalet levande födda barn per tusen kvinnor i åldern 15-49 år i medelfolkmängden. Fruktsamhetstalet per åldersgrupp avser antalet levandefödda barn som fötts av kvinnorna i en viss åldersgrupp per tusen kvinnor i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.

   

Fruktsamheten den lägsta någonsin

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar sjönk det summerade fruktsamhetstalet för sjunde året i rad. Om fruktsamheten låg på 2017 års nivå skulle en kvinna föda i genomsnitt 1,49 barn. Siffran är nu den lägsta någonsin. År 2017 föddes 50 321 barn.