Befolkningsförändring

Uppdaterad: 12.5.2021
Uppdateras nästa gång: 12.5.2022

Som invandrare betraktas en person som flyttat till Finland och tänker uppehålla sig här kontinuerligt över ett år. Han bör anmäla sin flyttning till magistraten på boningsorten (befolkningsdatalagen 507/1993).

Som utvandrare betraktas en person som uppger att han har för avsikt att stanna utomlands över ett år. Ett undantag är finska medborgare som är diplomater, personer som arbetar inom utvecklingssamarbete m.m (lagen om hemkommun 201/1994).

Befolkningsförändringen har många ekonomiska, arbetskraftspolitiska, sociala och kulturella verkningar på samhällets utveckling och samhällsekonomins hållbarhet. Under kommande år kommer ändringarna i befolkningens åldersstruktur i Finland tillsammans med omstruktureringarna på arbetsmarknaden att rubba den ekonomiska försörjningskvoten och den offentliga ekonomins hållbarhet.

   

Finlands inflyttningsöverskott från utlandet ökade för andra året i rad

Finlands inflyttningsöverskott från utlandet steg år 2020 till 17 814 personer från 15 495 året innan. Orsaken till ökningen av inflyttningsöverskottet var särskilt minskningen av utvandringen. Finlands utvandring till utlandet uppgick till 15 084 personer, vilket är över 2 000 färre än året innan. Till Finland flyttade 32 898 personer från utlandet, vilket var drygt 100 personer fler än året innan.