Mobilabonnemang

Uppdaterad: 12.3.2021
Uppdateras nästa gång: 8.10.2021

Antalet abonnemang i mobilnätet innehåller alla de samtals- och dataöverföringsabonnemang som hushåll och företag har skaffat, med undantag av sådana abonnemang som har sålts för endast den s.k. Machine-to-Machine-användningen (M2M).

Dataöverföringsabonnemang i mobilnätet kan indelas i olika grupper utifrån abonnemangsavtalet. I denna statistik har abonnemangen indelats i mobila bredband och i övriga abonnemang. Med mobila bredband menas abonnemang, som 1) är kommersialiserade för dataöverföring. Det kan vara tekniskt möjligt att använda telefonitjänster (samtal inkl. VoLTE/SMS/MMS) med abonnemangen, men de är sålda endast för dataöverföring. Eller abonnemang, som 2) är kommersialiserade för taltelefoni och dataöverföring. Abonnemangen omfattar dataöverföringstjänster mot månadsavgift och kan användas för traditionella telefonitjänster (samtal inkl. VoLTE/SMS/MMS), vars användning har prissatts i samband med abonnemanget.

Från 2H2017 vidare innehåller antalet mobilbredbands också prepaid-mobilabonnemang, som kan användas för dataöverföring.

   

I slutet av december 2020 fanns det totalt 9,2 miljoner mobilabonnemang i Finland. Antalet har varit stabilt. Av dem var det 2,1 miljoner abonnemang som har enbart data tjänster och 620 000 abonnemang har enbart samtalstjänster.

På Traficoms statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.