Mobilabonnemang

Uppdaterad: 5.10.2018
Uppdateras nästa gång: 1.3.2019

Antalet abonnemang i mobilnätet innehåller alla de samtals- och dataöverföringsabonnemang som hushåll och företag har skaffat, med undantag av sådana abonnemang som har sålts för endast den s.k. Machine-to-Machine-användningen som omfattar t.ex. fjärrstyrbara utrustningar såsom elmätare.

Dataöverföringsabonnemang i mobilnätet kan indelas i olika grupper utifrån abonnemangsavtalet. I denna statistik har abonnemangen indelats med hjälp av faktureringsgrund av dataöverföring i mobila bredband och i övriga abonnemang. Med mobila bredband menas abonnemang, som 1) är kommersialiserade för dataöverföring. Det kan vara tekniskt möjligt att använda telefonitjänster (samtal inkl. VoLTE/SMS/MMS) med abonnemangen, men de är sålda endast för dataöverföring. Eller abonnemang, som 2) är kommersialiserade för taltelefoni och dataöverföring. Abonnemangen omfattar dataöverföringstjänster mot månadsavgift och kan användas för traditionella telefonitjänster (samtal inkl. VoLTE/SMS/MMS), vars användning har prissatts i samband med abonnemanget.

Från 2H2017 vidare innehåller antalet mobilbredbands också prepaid-mobilabonnemang, som kan användas för dataöverföring.

   

Det totala antalet abonnemang i mobilnät i slutet av juni 2018 förblev på cirka 9,5 miljoner varav 23 procent användes endast för dataöverföring, 67 procent användes för telefoni och dataöverföring och 10 procent endast för telefoni. Antalet abonnemang med obegränsad data i Finland ökade med 3 procent till över 6,2 miljoner.

Uppgifter från slutet av 2017 har uppdaterats i samband med uppdatering 1H 2018.

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.