Mobilabonnemang

Uppdaterad: 16.4.2018
Uppdateras nästa gång: 5.10.2018

Antalet abonnemang i mobilnätet innehåller alla de samtals- och dataöverföringsabonnemang som hushåll och företag har skaffat, med undantag av sådana abonnemang som har sålts för endast den s.k. Machine-to-Machine-användningen som omfattar t.ex. fjärrstyrbara utrustningar såsom elmätare.

Dataöverföringsabonnemang i mobilnätet kan indelas i olika grupper utifrån abonnemangsavtalet. I denna statistik har abonnemangen indelats med hjälp av faktureringsgrund av dataöverföring i mobila bredband och i övriga abonnemang. Med mobila bredband menas abonnemang, som 1) inte alls omfattar de traditionella telefonitjänsterna. Det är inte möjligt att använda dessa tjänster med abonnemanget, och tjänsterna har inte prissatts i samband med abonnemanget. Abonnemangen används alltså enbart för dataöverföring och eventuellt för SMS/MMS. Eller abonnemang, som 2) omfattar dataöverföringstjänster mot månadsavgift eller med vilka man använt dataöverföringstjänster under de senaste tre månaderna och med vilka det är möjligt att använda traditionella telefonitjänster, vars användning har prissatts i samband med abonnemanget.

Från 2H2017 vidare innehåller antalet mobilbredbands också prepaid-mobilabonnemang, som kan användas för dataöverföring.

   

Det totala antalet mobilabonnemang förblev ungefär oförändrat hela året 2017, och antalet låg på litet under 9,5 miljoner abonnemang. Mobilabonnemang som användes för både tal och dataöverföring utgjorde cirka två tredjedelar och så kallade mobila bredbandsabonnemang som primärt användes för dataöverföring utgjorde cirka en femtedel av det totala antalet vid slutet av året. Endast en tiondedel av abonnemangen var helt utan dataöverföring och användes endast för samtal.

Vid slutet av 2017 hade närmare 110 000 mobilabonnemang sålts med en hastighet på minst 300 Mbit/s. Antalet sålda abonnemang med en hastighet på upp till 10 Mbit/s och på 100 Mbit/s och snabbare ökade medan sålda abonnemang i de mellanliggande klasserna till och med minskade.

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.