Dataöverföringsmängd i mobilnätet

Uppdaterad: 1.3.2019
Uppdateras nästa gång: 4.10.2019

Uppgifterna samlas in halvårsvis. Dataöverföringsmängden anges i gigabyte för perioderna 1.1–30.6 och 1.7–31.12 enligt utfall.

Data överförda i mobilnätet omfattar paketförmedlande datatrafik från eller till teleföretagens mobilabonnemang under angiven period. Mängden innehåller både datatrafik som användarna sänder (uploaded) och datatrafik som de tar emot (downloaded)

   

Under den senare hälften av 2018 skickade och mottog varje finländare totalt 32 gigabyte mobildata per månad. Mängden data som överfördes i mobilnätet var cirka 30 % större än året innan. Användningen fortsätter att öka kraftigt även om den avtagit något under de senaste åren.

Mobiltelefoner svarar redan för så gott som hälften av dataöverföringen i mobilnät. Den genomsnittliga dataanvändningen med mobilabonnemang var 13 gigabyte/månad, en tredjedel större en året innan. Den genomsnittliga mängden med mobila bredbandsabonnemang endast för dataanvändning (t.ex. 4G-modem och 4G-surfplattor) var 43 gigabyte/månad, alltså en fjärdedel större än året innan. I verkligheten är det bara en liten andel användare som använder en stor andel av all data. En typisk dataanvändning är under 20 procent av de genomsnittliga volymerna ovan.

Överförd data mängden har beräknats med användning av binärsystemet.

På Traficoms statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.