Dataöverföringsmängd i mobilnätet

Uppdaterad: 12.3.2021
Uppdateras nästa gång: 8.10.2021

Uppgifterna samlas in halvårsvis. Dataöverföringsmängden anges i miljoner gigabyte för perioderna 1.1–30.6 och 1.7–31.12 enligt utfall.

Data överförda i mobilnätet omfattar paketförmedlande datatrafik från eller till teleföretagens mobilabonnemang under angiven period. Mängden innehåller både datatrafik som användarna sänder (uploaded) och datatrafik som de tar emot (downloaded). Mängden inte innehåller roaming-trafik eller datatrafik från M2M-abonnemang.

   

Användningen av mobildata ökade till 52 gigabyte per finn per månad under andra halvåret 2020, vilket är 36 procent mer än året innan. Användning av data varierade kraftigt mellan abonnemangstyper. Dataöverföringsmängden för dessa mobila bredbandsabonnemang som har enbart data tjänster var i genomsnitt 82 gigabyte per månad.

Överförd data mängden har beräknats med användning av binärsystemet.

På Traficoms statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.