Hushållens finansiella tillgångar

Uppdaterad: 24.9.2021
Uppdateras nästa gång: 21.12.2021

Indikatorn anger värdet på hushållens finansiella tillgångar i slutet av varje kvartal fördelade på finansobjekt. Uppgifterna framställs i finansräkenskaperna enligt ENS 2010. De finansiella tillgångarna värderas huvudsakligen till marknadspris. Insättningar och lån värderas dock till nominellt värde. Övriga aktier och andelar för vilka ett marknadsvärde inte är tillgängligt, värderas till värdet av bolagens eget kapital.

Försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem omfattar hushållens fordringar av försäkringstyp. Hit hör livförsäkringsteknisk ansvarsskuld, pensionsansvar och hushållens fordringar med anknytning till skadeförsäkring. Den livförsäkringstekniska ansvarsskulden består av ersättningsansvar inom livförsäkring. Ersättningsansvaren omfattar pensionsfonder som har grundats för att trygga betalningen av andra pensionsbetalningar än lagstadgade (APL) pensioner.

Utvecklingen av hushållens finansiella tillgångar inverkar på hushållens konsumtionsmöjligheter och därmed på den ekonomiska tillväxten. Dessutom inverkar hushållens finansiella tillgångar på finanssystemets stabilitet.

   

Hushållens finansiella nettotillgångar ökade under andra kvartalet 2021

Hushållens finansiella tillgångar ökade med 11,5 miljarder euro under andra kvartalet 2021 och steg till 373,3 miljarder euro. Hushållens skulder ökade för sin del med 2,3 miljarder euro under andra kvartalet 2021 och steg till 193,4 miljarder euro. Till följd av dessa förändringar ökade hushållens finansiella nettotillgångar med 9,2 miljarder till 179,9 miljarder euro. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Offentliggörande