20-29-åringar utan examen efter grundnivån

Uppdaterad: 2.11.2018
Uppdateras nästa gång: 1.11.2019
   
År 2017 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått utbildning på grundnivå till 111 748 personer, vilket är 16 procent av åldersklassen. Av männen hade 18 procent av åldersklassen ingen utbildning efter grundnivån och av kvinnorna 14 procent. Flest 20–29-åringar som bara hade utbildning på grundnivå fanns på Åland, där 23 procent av den åldersgruppen inte hade någon examen efter grundnivån. Den lägsta andelen som enbart hade utbildning på grundnivå fanns i Södra Österbotten och Kajanaland, där 12 procent av 20–29-åringarna inte hade någon examen efter grundnivån.