20-29-åringar utan examen efter grundnivån

Uppdaterad: 2.11.2017
Uppdateras nästa gång: 2.11.2018
   

År 2016 fanns det 115 071 personer i åldern 20–29 år som bara genomgått utbildning på grundnivå, vilket är 17 procent av åldersklassen. Av männen hade 19 procent av åldersklassen ingen utbildning efter grundnivån och av kvinnorna 15 procent. Som lägst var andelen utan utbildning efter grundnivån i början av 2000-talet, då den var 16 procent. Flest 20–29-åringar som bara hade utbildning på grundnivå fanns i Nyland, där 21 procent av åldersgruppen inte hade någon examen efter grundnivån. Den lägsta andelen som enbart hade utbildning på grundnivå fanns i Södra Österbotten, där 12 procent av 20–29-åringarna inte hade någon examen efter grundnivån.