20-29-åringar utan examen efter grundnivån

Uppdaterad: 5.11.2020
Uppdateras nästa gång: 5.11.2021
   

År 2019 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått utbildning på grundnivå till 103 166 personer, vilket är 15 procent av åldersklassen. Av männen hade 18 procent av åldersklassen ingen utbildning efter grundnivån och av kvinnorna 13 procent. Flest 20–29-åringar som bara hade utbildning på grundnivå fanns på Åland, där 23 procent av den åldersgruppen inte hade någon examen efter grundnivån. Den lägsta andelen som enbart hade utbildning på grundnivå fanns i Norra Karelen, Södra Österbotten, Kajanaland och Mellersta Finland, där 12 procent av 20–29-åringarna inte hade någon examen efter grundnivån. Om det inte finns uppgifter om examina som avlagts utomlands saknar också dessa personer examen på grundnivå.