Hushållets subjektiv uppfattning om utkomst

Uppdaterad: 2.3.2018
Uppdateras nästa gång: 19.12.2018

Utöver mätning som baserar sig på inkomsterna kan utkomst beskrivas genom att direkt fråga hushållen hur bra de klarar sig på sina aktuella inkomster. I statistiken om inkomstfördelningen har denna metod använts sedan 2003 genom att hushållen svarar på följande fråga: Om hushållens alla inkomster beaktas har ni då haft det mycket svårt, svårt, ganska svårt, ganska lätt, lätt eller mycket lätt att täcka era sedvanliga utgifter?"