Hushållets subjektiv uppfattning om utkomst

Uppdaterad: 19.12.2018
Uppdateras nästa gång: 19.12.2019

Utöver mätning som baserar sig på inkomsterna kan utkomst beskrivas genom att direkt fråga hushållen hur bra de klarar sig på sina aktuella inkomster. I statistiken om inkomstfördelningen har denna metod använts sedan 2003 genom att hushållen svarar på följande fråga: Om hushållens alla inkomster beaktas har ni då haft det mycket svårt, svårt, ganska svårt, ganska lätt, lätt eller mycket lätt att täcka era sedvanliga utgifter?"

   

Antalet personer med utkomstsvårigheter minskade

Sammanlagt 605 000 hushåll, dvs. 22,3 procent av alla hushåll, hade åtminstone mindre utkomstsvårigheter år 2017. Antalet hushåll som hade åtminstone mindre svårigheter minskade med 60 000. Också antalet hushåll med allvarligare utkomstsvårigheter minskade och uppgick till 189 000, dvs. 7,0 procent av alla hushåll. Året innan var antalet hushåll med allvarligare utkomstsvårigheter 198 000, dvs. 7,4 procent av alla hushåll.