Hushåll med allmänt bostadsbidrag

Uppdaterad: 18.12.2017
Uppdateras nästa gång: 17.12.2018

Antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag i december respektive år enligt typ av hushåll.

Indikatorn beskriver utvecklingen av antalet låginkomsthushåll vars boendeutgifter stöds med statliga medel. Indikatorn anger också bl.a. andelen barnfamiljer bland bidragstagarna.

Allmänt bostadsbidrag betalas huvudsakligen till hushåll som består av personer i arbetsför ålder. Pensionstagare som bor ensamma eller med sin partner har ett eget bostadsbidrag för pensionstagare.

Under en ekonomisk recession ökar vanligtvis antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag. Olika lagändringar har också inverkat på antalet mottagare av bostadsbidrag. Variationen i antalet mottagarhushåll har framför allt påverkats av studerande som under olika tider omfattats av det allmänna bostadsbidraget och av studiestödets bostadstillägg. I augusti 2017 började alla studerande som bor på hyra omfattas av det allmänna bostadsbidraget, vilket ökade antalet bidragstagare med nästan 120 000 hushåll. Åren 2000–2016 var det i regel bara studerande som hörde till gruppen barnfamiljer och studerande som bodde i ägarbostäder som omfattades av det allmänna bostadsbidraget. Före 2000 betalades allmänt bostadsbidrag också till samboende eller gifta studerande och till studerande i kollektivhushåll.

   

Hushåll med allmänt bostadsbidrag

I december 2017 hade 381 526 hushåll allmänt bostadsbidrag, vilket var 43 % mera än året innan. Den stora mängden mottagarhushåll beror på att alla studerande som bor på hyra i augusti 2017 kom att omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Före detta var det bara studerande som hörde till gruppen barnfamiljer och studerande som bodde i ägarbostäder som omfattades av det allmänna bostadsbidraget.

I december 2017 fick 140 874 studerandehushåll allmänt bostadsbidrag. Ett år tidigare var antalet 21 819. Antalet andra än studerandehushåll var 240 652, vilket var 2 % mindre än året förut. Om man inte räknar med de studerande har alltså antalet mottagare av allmänt bostadsbidrag minskat något.

I och med att studerande började omfattas av det allmänna bostadsbidraget har den andel av bidragstagarna som bor i enpersonshushåll och andelen barnlösa par ökat. Alla barnfamiljer fick allmänt bostadsbidrag redan tidigare. Av de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag i slutet av 2017 var 66 % enpersonshushåll. Till dessa hör de som de facto är ensamstående och personer i kollektivhushåll som har egna separata hyresavtal. Andelen barnfamiljer av bidragstagarna var 24 %.