Hushåll med allmänt bostadsbidrag

Uppdaterad: 17.12.2018
Uppdateras nästa gång: 13.12.2019

Antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag i december respektive år enligt typ av hushåll.

Indikatorn beskriver utvecklingen av antalet låginkomsthushåll vars boendeutgifter stöds med statliga medel. Indikatorn anger också bl.a. andelen barnfamiljer bland bidragstagarna. Allmänt bostadsbidrag betalas huvudsakligen till hushåll som består av personer i arbetsför ålder. Pensionstagare som bor ensamma eller med sin partner har ett eget bostadsbidrag för pensionstagare.

Under en ekonomisk recession ökar vanligtvis antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag. Olika lagändringar har också inverkat på antalet mottagare av bostadsbidrag. Variationen i antalet mottagarhushåll har framför allt påverkats av studerande som under olika tider omfattats av det allmänna bostadsbidraget och av studiestödets bostadstillägg. I augusti 2017 började alla studerande som bor på hyra omfattas av det allmänna bostadsbidraget, vilket ökade antalet bidragstagare med nästan 120 000 hushåll. Åren 2000–2016 var det i regel bara studerande som hörde till gruppen barnfamiljer och studerande som bodde i ägarbostäder som omfattades av det allmänna bostadsbidraget. Före 2000 betalades allmänt bostadsbidrag också till samboende eller gifta studerande och till studerande i kollektivhushåll.

   

I december 2018 hade 376 529 hushåll allmänt bostadsbidrag, vilket var 5 000 färre (-1,3 %) än året innan. Antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag minskade för första gången sedan det började öka år 2009. År 2017 ökade antalet mottagarhushåll speciellt mycket, beroende på att alla studerande som bodde på hyra kom att omfattas av det allmänna bostadsbidraget i augusti 2017. Om man inte räknar med de studerande hade antalet mottagare av allmänt bostadsbidrag minskat något redan 2017.

År 2018 minskade antalet mottagare mest bland hushåll bestående av barnlösa par och barnfamiljer med två vårdnadshavare. I december 2018 var antalet par som fick allmänt bostadsbidrag 5 000 färre än året förut. Däremot ökade antalet enpersonshusåll som fick allmänt bostadsbidrag med 1 400. Antalet enförsörjarhushåll med allmänt bostadsbidrag minskade med 330 och antalet övriga hushåll med 980.

År 2018 minskade antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag på grund av att det fanns färre arbetslösa bidragstagare än tidigare. I december 2018 fanns det 11 000 färre bostadslösa hushåll än året innan. Däremot minskade antalet studerandehushåll med 4 600 och antalet sysselsatta hushåll med 1 810.