Hushåll med allmänt bostadsbidrag

Uppdaterad: 14.12.2020
Uppdateras nästa gång: 14.12.2021

Antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag i december respektive år enligt typ av hushåll.

Indikatorn beskriver utvecklingen av antalet låginkomsthushåll vars boendeutgifter stöds med statliga medel. Indikatorn anger också bl.a. andelen barnfamiljer bland bidragstagarna. Allmänt bostadsbidrag betalas huvudsakligen till hushåll som består av personer i arbetsför ålder. Pensionstagare som bor ensamma eller med sin partner har ett eget bostadsbidrag för pensionstagare.

Under en ekonomisk recession ökar vanligtvis antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag. Olika lagändringar har också inverkat på antalet mottagare av bostadsbidrag. Variationen i antalet mottagarhushåll har framför allt påverkats av att studerande vissa tider har omfattats av det allmänna bostadsbidraget och andra tider av studiestödets bostadstillägg. I augusti 2017 började alla studerande som bor på hyra omfattas av det allmänna bostadsbidraget, vilket ökade antalet bidragstagare med nästan 120 000 hushåll. Åren 2000–2016 var det i regel bara studerande som hörde till gruppen barnfamiljer och studerande som bodde i ägarbostäder som omfattades av det allmänna bostadsbidraget. Före 2000 betalades allmänt bostadsbidrag också till samboende eller gifta studerande och till studerande i kollektivhushåll.

   

Hushåll med allmänt bostadsbidrag

I december 2020 hade 402 559 hushåll allmänt bostadsbidrag, vilket var 22 892 fler (+ 6,0 %) än året innan. Antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag har legat på samma nivå de senaste 2 åren. Senast ökade antalet mottagarhushåll betydligt år 2017, då alla studerande som bodde på hyra började omfattas av det allmänna bostadsbidraget.

Av de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag var 69,8 % enpersonshushåll. I slutet av 2020 utgjorde denna grupp 280 830 personer, vilket var 19 883 fler (+ 7,6 %) än året innan. Antalet bidragstagare ökade också i fråga om andra typer av hushåll. Bland barnlösa par hade 25 247 hushåll bostadsbidrag, vilket var 1993 mer (+ 8,6 %) än året innan. Antalet barnfamiljer som fick bostadsbidrag uppgick till 88 805 hushåll (+ 0,8%) och övriga hushåll till 7 677 (+ 3,6 %).

Bland mottagarna av bostadsbidrag ökade andelen arbetslösa 2020. I slutet av året betalades bostadsbidrag till 146 291 hushåll med arbetslösa personer, vilket var 12 955 fler (+ 9,7 %) än året innan. Antalet studerandehushåll med bostadsbidrag uppgick till 162 419, vilket var 12 311 fler (+ 8,2 %) än året innan. Antalet hushåll med personer som arbetar uppgick till 65 890. Det är 1 852 färre (- 2,7 %) än år 2019.