Antalet brott som kommit till polisens kännedom

Uppdaterad: 12.5.2021
Uppdateras nästa gång: 14.5.2022

Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom beskriver främst den regionala fördelningen av kriminaliteten samt polisens verksamhet. Statistiken omfattar uppgifter om karaktären och kvantiteten av de brott som avslöjats. Dessutom utreder man antalet brott som polisen undersökt och klarat upp, andelen uppklarade brott efter slag av brott samt fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad.

Uppklarningsprocenten anger antalet brott som blivit uppklarade under ett visst år, i procent av antalet brott som har kommit till polisens kännedom under samma år. Uppklaringsprocenten kan således bli högre än 100 procent.

   

Antalet motorfordonsstölder har minskat, antalet narkotikabrott ökar

Enligt Statistikcentralens uppgifter, fick polisen, tullen och gränsbevakningen år 2020 kännedom om 543 400 brott mot strafflagen. Antalet personer misstänkta för de 313 400 brott mot strafflagen som uppklarats uppgick till 339 700. Totalt registrerades 351 900 personer samt 116 900 företag eller juridiska personer som målsägande. Alla brott har nödvändigtvis inte en målsägande. Antalet brottsoffer var 67 900.