Antalet brott som kommit till polisens kännedom 

Uppdaterad: 23.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 8.5.2018
   
 
 
Dela på

Fallen av rattfylleri under inverkan av droger ökade med 19,7 procent.

Enligt Statistikcentralens uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet år 2016 kännedom om totalt 823 500 brott och förseelser i hela landet, vilket är 4 400 (0,5 procent) fler än året innan. Sammanlagt 661 000 personer var misstänkta för de 635 100 brott och förseelser som utretts år 2016. Detta är 2 700 (0,4 procent) fler än året innan. År 2016 blev 37 600 personer offer för de våldsbrott som kom till kännedom.


Källa:
Statistikcentralen / Brott och tvångsmedel


Beskrivning av indikatorn

Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom beskriver främst den regionala fördelningen av kriminaliteten samt polisens verksamhet. Statistiken omfattar uppgifter om karaktären och kvantiteten av de brott som avslöjats. Dessutom utreder man antalet brott som polisen undersökt och klarat upp, andelen uppklarade brott efter slag av brott samt fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad.

Uppklarningsprocenten anger antalet brott som blivit uppklarade under ett visst år, i procent av antalet brott som har kommit till polisens kännedom under samma år. Uppklaringsprocenten kan således bli högre än 100 procent.