Antalet brott som kommit till polisens kännedom

Uppdaterad: 8.5.2018
Uppdateras nästa gång: 6.6.2019

Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom beskriver främst den regionala fördelningen av kriminaliteten samt polisens verksamhet. Statistiken omfattar uppgifter om karaktären och kvantiteten av de brott som avslöjats. Dessutom utreder man antalet brott som polisen undersökt och klarat upp, andelen uppklarade brott efter slag av brott samt fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad.

Uppklarningsprocenten anger antalet brott som blivit uppklarade under ett visst år, i procent av antalet brott som har kommit till polisens kännedom under samma år. Uppklaringsprocenten kan således bli högre än 100 procent.

   

Andelen unga av misstänkta för egendomsbrott nedåtgående

Enligt Statistikcentralens uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet år 2017 kännedom om totalt 861 900 brott och förseelser i hela landet, vilket är 38 500 (4,7 procent) fler än året innan. För de 644 500 brott och förseelser som klarades upp år 2017 misstänktes totalt 669 900 personer. Den största gruppen som misstänkts för uppklarade egendomsbrott utgörs av 30–39-åringar. Den ökade andelen 50-åringar och äldre förklaras åtminstone delvis av att åldersgruppens storlek har ökat.