Konst som hobby

Uppdaterad: 17.9.2019
Uppdateras nästa gång: 1.1.2025

Fritidsundersökningen är en enkätundersökning som utreder befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen av dessa och deltagandet av olika befolkningsgrupper. Undersökningen ger dessutom information om bl.a. förhållandet mellan arbete och fritid, sociala relationer och betydelsen av olika livsmiljöer. Fritidsundersökningen har gjorts åren 1977, 1981, 1991, 2002 och 2017.

   

Kreativ konst som hobby

Av den befolkning som fyllt 10 år sysslade 34 procent med kreativ konst som hobby under de senaste 12 månaderna före undersökningen om tidsanvändning. Kreativ konst omfattar här musik, sång, teater, skrivande av skönlitterära texter och bildkonst. Kvinnor sysslar mer med kreativ konst som hobby än män. Vanligast är denna hobby bland barn. År 1999 sysslade omkring 70 procent av barn i åldern 10–14 år med någon form av kreativ konst som hobby. För närvarande har 75 procent av 10–14-åringarna någon kreativ konst som hobby.