Konst som hobby

Uppdaterad: 17.9.2019
Uppdateras nästa gång: 1.1.2025

Fritidsundersökningen är en enkätundersökning som utreder befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen av dessa och deltagandet av olika befolkningsgrupper. Undersökningen ger dessutom information om bl.a. förhållandet mellan arbete och fritid, sociala relationer och betydelsen av olika livsmiljöer. Fritidsundersökningen har gjorts åren 1977, 1981, 1991, 2002 och 2017.

   

Kreativ konst som hobby

Av den befolkning som fyllt 10 år sysslade 39 procent med kreativ konst som hobby under år 2017. Kreativ konst omfattar här musik, sång, teater, skrivande av skönlitterära texter och bildkonst. Kvinnor sysslar mer med kreativ konst som hobby än män: Fyrtiofem procent av kvinnorna och 32 procent av männen sysslade med någon form av kreativ konst. Vanligast är denna hobby bland barn.