Konst som hobby

Uppdaterad: 25.3.2013
Uppdateras nästa gång: 25.3.2019

Undersökningen om tidsanvändning är en intervjuundersökning, där deltagarna under en tvådygnsperiod noggrant för bok över sin tidsanvändning. Undersökningen klarlägger hur deltagarna fördelar sin tid på olika aktiviteter, dags- och veckorytmen i tidsanvändningen samt social samvaro.

   

Kreativ konst som hobby

Av den befolkning som fyllt 10 år sysslade 34 procent med kreativ konst som hobby under de senaste 12 månaderna före undersökningen om tidsanvändning. Kreativ konst omfattar här musik, sång, teater, skrivande av skönlitterära texter och bildkonst. Kvinnor sysslar mer med kreativ konst som hobby än män. Vanligast är denna hobby bland barn. År 1999 sysslade omkring 70 procent av barn i åldern 10–14 år med någon form av kreativ konst som hobby. För närvarande har 75 procent av 10–14-åringarna någon kreativ konst som hobby.