Deltagande i kulturevenemang

Uppdaterad: 25.3.2013
Uppdateras nästa gång: 25.3.2019

Undersökningen om tidsanvändning är en intervjuundersökning, där deltagarna under en tvådygnsperiod noggrant för bok över sin tidsanvändning. Undersökningen klarlägger hur deltagarna fördelar sin tid på olika aktiviteter, dags- och veckorytmen i tidsanvändningen samt social samvaro.

   

Populärt att delta i kulturevenemang

Det är populärt att delta i kulturevenemang; 83 procent av den befolkning som fyllt 10 år hade besökt något kulturevenemang under året före undersökningen om tidsanvändning. Antalet har ökat under de senaste 10 åren. De populäraste kulturevenemangen är bio och konserter, som hälften av befolkningen besökt. Under de senaste 10 åren har konsertbesöken ökat kraftigt.

Kvinnor besöker kulturella evenemang mer än män: av kvinnorna hade 86 procent och av männen 79 procent besökt något kulturevenemang. Vanligast var kulturella besök bland barn och unga.

Högre tjänstemän besöker kulturevenemang oftare än övriga socioekonomiska grupper. Ändå har ande-len högre tjänstemän som besöker kulturevenemang inte ökat. Däremot besöker lantbruksföretagare, övriga företagare, produktionsarbetare samt distributions- och servicepersonal oftare kulturella evene-mang nu än för 10 år sedan. Man kan alltså säga att kulturevenemangen når en allt bredare publik.