Deltagande i kulturevenemang

Uppdaterad: 17.9.2019
Uppdateras nästa gång: 1.1.2025

Fritidsundersökningen är en enkätundersökning som utreder befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen av dessa och deltagandet av olika befolkningsgrupper. Undersökningen ger dessutom information om bl.a. förhållandet mellan arbete och fritid, sociala relationer och betydelsen av olika livsmiljöer. Fritidsundersökningen har gjorts åren 1977, 1981, 1991, 2002 och 2017.

   

Populärt att delta i kulturevenemang

Totalt 83 procent av befolkningen som fyllt 10 år hade besökt åtminstone ett kulturevenemang under år 2017. Detta var lika många som år 2009. Kulturevenemang omfattar här bio, konserter, teater, konstmuseer och -utställningar, andra museer, dansföreställningar och opera. De populäraste kulturevenemangen var bio och konserter. Att gå på opera är fortfarande den klart ovanligaste formen av kulturdeltagande.
Kvinnor besöker kulturella evenemang mer än män: av kvinnorna hade 86 procent och av männen 81 procent besökt något kulturevenemang. Vanligast var kulturella besök bland barn. Högre tjänstemän besöker kulturevenemang oftare än övriga socioekonomiska grupper.

Högre tjänstemän besöker kulturevenemang oftare än övriga socioekonomiska grupper. Ändå har ande-len högre tjänstemän som besöker kulturevenemang inte ökat. Däremot besöker lantbruksföretagare, övriga företagare, produktionsarbetare samt distributions- och servicepersonal oftare kulturella evene-mang nu än för 10 år sedan. Man kan alltså säga att kulturevenemangen når en allt bredare publik.