Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang

Uppdaterad: 16.4.2018
Uppdateras nästa gång: 26.10.2018

Antalet abonnemang i det fasta nätet innehåller alla de abonnemang som hushåll och företag har skaffat. Bredbandsabonnemang i det fasta nätet omfattar i denna statistik alla bredbandsabonnemang som tillhandahålls genom ett annat nät än mobilnätet. Alla bredbandsabonnemang i det fasta nätet har klassificerats enligt deras nominella dataöverföringshastighet. Med dataöverföringshastighet avses här den överföringshastighet från nätet till användaren som teleföretagen har meddelat.

   

Antalet abonnemang i det fasta nätet har sedan en tid tillbaka varit stabilt men hastigheterna har fortsatt att öka.

32 procent av bredbandsabonnemangen har en nedströmshastighet (download) på minst 100 Mbit/s, men endast 6 procent av abonnemangen når samma hastighet uppströms (upload). Över hälften av abonnemangen ger en uppströmshastighet upp till 10 Mbit/s. Uppströmshastigheten är väsentlig till exempel vid användning av moln- och videokonferenstjänster.

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.