Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang

Uppdaterad: 26.10.2018
Uppdateras nästa gång: 8.3.2019

Antalet abonnemang i det fasta nätet innehåller alla de abonnemang som hushåll och företag har skaffat. Bredbandsabonnemang i det fasta nätet omfattar i denna statistik alla bredbandsabonnemang som tillhandahålls genom ett annat nät än mobilnätet.

Alla bredbandsabonnemang i det fasta nätet har klassificerats enligt deras nominella dataöverföringshastighet. Med dataöverföringshastighet avses här den överföringshastighet från nätet till användaren som teleföretagen har meddelat.

   

Antalet fasta bredbandsabonnemang i Finland har stabiliserats på cirka 1,7 miljoner. Av dessa abonnemang är 88 procent hushållsabonnemang. Utifrån detta kan man uppskatta att cirka 55 procent av de finländska hushållen hade fast bredband i slutet av juni 2018.

De snabbaste bredbandsabonnemangen på minst 100 Mbit/s (download 100 Mbit/s), har ökat konsekvent. Hela 35 procent av alla fasta anslutningar utgjordes av sådana med 100 megabit eller snabbare. Denna nedströmshastighet innebär att man exempelvis kan se flera sändningar med HD-kvalitet eller till och med högre upplösning samtidigt med den övriga nätanvändningen.

De långsammaste anslutningarna, på under 10 Mbit/s, hade nästan halverats i antal jämfört med ett år tidigare. Av alla fasta bredbandsabonnemang hade 91 procent en hastighet på 10 Mbit/s eller snabbare i slutet av juni.

Liksom nedströmshastigheterna (download) hade även hastigheterna uppströms (upload) ökat under året. I slutet av juni hade 12 procent av bredbandsabonnemangen en uppströmshastighet på 100 Mbit/s eller snabbare. Hälften av abonnemangen hade dock fortfarande en uppströmshastighet på under 10 megabit.

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.