Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang

Uppdaterad: 15.3.2019
Uppdateras nästa gång: 11.10.2019

Antalet abonnemang i det fasta nätet innehåller alla de abonnemang som hushåll och företag har skaffat. Bredbandsabonnemang i det fasta nätet omfattar i denna statistik alla bredbandsabonnemang som tillhandahålls genom ett annat nät än mobilnätet.

Alla bredbandsabonnemang i det fasta nätet har klassificerats enligt deras nominella dataöverföringshastighet. Med dataöverföringshastighet avses här den maxhastighet (variationsintervallets övre gräns) från nätet till användaren som finns i abonnemang avtalet.

   

Antalet bredbandsabonnemang i det fasta nätet i Finland var 1 737 000 vid slutet av 2018. Särskilt antalet abonnemang i hushåll har ökat under flera år och överskred för första gången gränsen på 1,5 miljoner vid slutet av 2018.

Vid slutet av 2018 hade bara 7 procent av de fasta bredbandsabonnemangen en nedladdningshastighet på under 10 Mbit/s. Andelen av snabba abonnemang (nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s) ökar stadigt och var 36 procent av alla abonnemang vid slutet av året. Uppladdningshastigheterna ökar långsammare än nedladdningshastigheterna. I slutet av 2018 hade 92 procent av de fasta bredbandsabonnemangen en uppladdningshastighet på under 100 Mbit/s, vilket är nästan samma som året innan.

På Traficoms statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.