Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang

Uppdaterad: 12.3.2021
Uppdateras nästa gång: 8.10.2021

Antalet abonnemang i det fasta nätet innehåller alla de abonnemang som hushåll och företag har skaffat. Bredbandsabonnemang i det fasta nätet omfattar i denna statistik alla bredbandsabonnemang som tillhandahålls genom ett annat nät än mobilnätet.

Alla bredbandsabonnemang i det fasta nätet har klassificerats enligt deras nominella dataöverföringshastighet. Med dataöverföringshastighet avses här den maxhastighet (variationsintervallets övre gräns) från nätet till användaren som finns i abonnemang avtalet.

   

I slutet av december 2020 fanns det 1,85 miljoner fast bredbandsabonnemang i Finland, varav 1,65 miljoner hushållsabonnemang. Det totala antalet har ökat stadigt.

Nedladdningshastigheterna för bredbandsabonnemang har också visat en stabil tillväxt. Andelen av abonnemang med minst 100 Mbit/s nedladdningshastighet var 46 procent. Bara 3 procent av abonnemang gav mindre än 10 Mbit/s nedladdningshastighet.

På Traficoms statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.