Samtal och meddelanden

Uppdaterad: 12.3.2021
Uppdateras nästa gång: 8.10.2021

Uppgifterna samlas in halvårsvis. Samtalsminuter och meddelanden uppges i miljoner för perioderna 1.1–30.6 och 1.7–31.12.

Samtalsminuter i det fasta nätet omfattar det sammanlagda antalet minuter som ringts från hushålls- och företagskundernas abonnemang i det fasta nätet (inkl. lokal-, fjärr- och utlandssamtal samt samtal till servicenummer, avgiftsfria nummer, riksomfattande företagsnummer och mobilabonnemang).

Samtalsminuter i mobilnätet omfattar antalet minuter som ringts i Finland från hushålls- och företagskundernas mobilabonnemang (postpaid och prepaid).

Antalet SMS-meddelanden omfattar alla textmeddelanden som skickats i Finland.

Antalet MMS-meddelanden omfattar alla multimediemeddelanden som skickats i Finland.

   

Under första halvåret 2020 ökade antalet mobiltelefonminuter till mer än 8 miljarder och beloppet var nästan lika högt under resten av 2020. Under andra halvåret 2020 skickades 752 miljoner sms.

Antalet samtal i fasta nätet ökade något, men antalet fasta telefonabonnemang fortsatte att minska och uppgick till 225 000 i december 2020. Majoriteten av dessa var företagsabonnemang. Antalet fasta telefonabonnemang i hushållen var bara 71 000.

På Traficoms statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.