Samtal och meddelanden

Uppdaterad: 26.10.2018
Uppdateras nästa gång: 8.3.2019

Uppgifterna samlas in halvårsvis. Samtalsminuter och meddelanden uppges i miljoner för perioderna 1.1–30.6 och 1.7–31.12.

Samtalsminuter i det fasta nätet omfattar det sammanlagda antalet minuter som ringts från hushålls- och företagskundernas abonnemang i det fasta nätet (inkl. lokal-, fjärr- och utlandssamtal samt samtal till servicenummer, avgiftsfria nummer, riksomfattande företagsnummer och mobilabonnemang).

Samtalsminuter i mobilnätet omfattar antalet minuter som ringts i Finland från hushålls- och företagskundernas mobilabonnemang (postpaid och prepaid).

Antalet SMS-meddelanden omfattar alla textmeddelanden som skickats i Finland.
Antalet MMS-meddelanden omfattar alla multimediemeddelanden som skickats i Finland.

   

Mobilsamtal och textmeddelanden minskade under det första halvåret 2018. Antalet mobilsamtalsminuter i månaden per finländare var 224 och antalet textmeddelanden 30 från början av januari till slutet av juni.

Fasta telefoner fanns i slutet av juni i knappt 140 000 hem. Antalet abonnemang för fast telefoni i hushåll minskade med en tiondel under året och även företagsabonnemangen minskade.

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.