Samtal och meddelanden

Uppdaterad: 16.4.2018
Uppdateras nästa gång: 26.10.2018

Uppgifterna samlas in halvårsvis. Samtalsminuter och meddelanden uppges i miljoner för perioderna 1.1–30.6 och 1.7–31.12.

Samtalsminuter i det fasta nätet omfattar det sammanlagda antalet minuter som ringts från hushålls- och företagskundernas abonnemang i det fasta nätet (inkl. lokal-, fjärr- och utlandssamtal samt samtal till servicenummer, avgiftsfria nummer, riksomfattande företagsnummer och mobilabonnemang).

Samtalsminuter i mobilnätet omfattar antalet minuter som ringts i Finland från hushålls- och företagskundernas mobilabonnemang (postpaid och prepaid).

Antalet SMS-meddelanden omfattar alla textmeddelanden som skickats i Finland.
Antalet MMS-meddelanden omfattar alla multimediemeddelanden som skickats i Finland.

   

Mobilsamtal och textmeddelanden har redan minskat i flera år och denna utvecklingstrend fortsatte också under det andra halvåret 2017. Antalet samtalsminuter minskade med en procent och textmeddelanden med 13 procent jämfört med året innan. Antalet mobilsamtalsminuter i månaden per finländare var 224 och antalet textmeddelanden 33 vid slutet av året.

Antalet fasta telefonabonnemang i hushåll är endast 150 000. Deras antal minskade med nästan en fjärdedel under 2017.

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.