Samtal och meddelanden

Uppdaterad: 15.3.2019
Uppdateras nästa gång: 11.10.2019

Uppgifterna samlas in halvårsvis. Samtalsminuter och meddelanden uppges i miljoner för perioderna 1.1–30.6 och 1.7–31.12.

Samtalsminuter i det fasta nätet omfattar det sammanlagda antalet minuter som ringts från hushålls- och företagskundernas abonnemang i det fasta nätet (inkl. lokal-, fjärr- och utlandssamtal samt samtal till servicenummer, avgiftsfria nummer, riksomfattande företagsnummer och mobilabonnemang).

Samtalsminuter i mobilnätet omfattar antalet minuter som ringts i Finland från hushålls- och företagskundernas mobilabonnemang (postpaid och prepaid).

Antalet SMS-meddelanden omfattar alla textmeddelanden som skickats i Finland.
Antalet MMS-meddelanden omfattar alla multimediemeddelanden som skickats i Finland.

   

Antalet mobilsamtalsminuter i månaden per finländare var 219 och antalet textmeddelanden 29 från början av juli 2018 till slutet av december 2018.

I slutet av 2018 fanns det 320 000 fasta telefonabonnemang. Av dessa abonnemang var 63 procent företagsabonnemang. Antalet fasta telefonabonnemang i hushåll hade minskat med en femtedel till 120 000 abonnemang.

På Traficoms statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.