Konsumentbarometern 

Uppdaterad: 27.4.2018 - Uppdateras nästa gång: 28.5.2018
   
 
 
Dela på

Konsumenterna litar på Finlands ekonomi och på mindre arbetslöshet

Konsumenternas förtroendeindikator var i april 23,2 medan den i mars var 24,7 och i februari 25,8. Under februari–mars var siffrorna de högsta i den 30-åriga mäthistorien. I april i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 21,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,4. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 3–18 april 1 140 personer bosatta i Finland.

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var förväntningarna på Finlands ekonomi och den allmänna arbetslösheten mycket ljusa i april. Konsumenternas syn på den egna ekonomin och på hushållets möjligheter att spara var goda.

I april försämrades synen på den egna ekonomin och särskilt på möjligheterna att spara jämfört med mars. Däremot förbättrades förväntningarna på utvecklingen av arbetslösheten medan bilden av Finlands ekonomi var oförändrad.

Jämfört med motsvarande period året innan förstärktes konsumenternas tro på möjligheterna att spara och särskilt på en minskning av arbetslösheten. Däremot försämrades förväntningarna på Finlands ekonomi något på årsnivå och synen på den egna ekonomin var oförändrad.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Konsumentbarometern


Beskrivning av indikatorn

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.