Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 28.12.2020
Uppdateras nästa gång: 27.1.2021

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende i stort sett oförändrat i december

Konsumenternas förtroendeindikator var i december -4,6, medan den i november var -4,8 och i oktober -6,9. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -4,2. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–16 december av 1 133 personer bosatta i Finland.

I december skedde bara en liten förändring i delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator jämfört med november. Konsumenternas planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror minskade en aning på en månad. De övriga tre delfaktorerna förbättrades något. Jämfört med motsvarande period året innan försvagades däremot synen på den egna ekonomin i nuläget klart medan förväntningarna på Finlands ekonomi förbättrades något i december. De övriga två delfaktorerna, dvs. förväntningarna på den egna ekonomin och planerna på att använda pengar på kapitalvaror var däremot oförändrade på årsnivå.

I december var konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland fortfarande dyster. De övriga tre delfaktorerna låg på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Offentliggörande