Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 27.12.2021
Uppdateras nästa gång: 27.1.2022

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende rejält på minus inför jul

Konsumenternas förtroendeindikator var i december -3,5, medan den i november var 1,2 och i oktober 2,7. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -4,6. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–16 december av 913 personer bosatta i Finland.

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades tydligt i december jämfört med november. Jämfört med december året innan stärktes förväntningarna på Finlands ekonomi om ett år och de övriga delfaktorerna var ungefär oförändrade.

I december var förväntningarna på den egna ekonomin och i synnerhet på Finlands ekonomi försiktiga. Synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget och planerna på att köpa kapitalvaror låg på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Offentliggörande