Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 27.6.2019
Uppdateras nästa gång: 29.7.2019

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende sjönk i juni

Konsumenternas förtroendeindikator var i juni -4,6 medan den i maj var -1,8 och i april -1,7. I juni i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 1,7. Indikatorns medelvärde från januari 2018 är 0,5. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–17 juni av 1 019 personer bosatta i Finland. Undersökningens metoder reviderades i maj.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var i juni bara planerna på att använda pengar på kapitalvaror oförändrade jämfört med maj. De övriga delfaktorerna försvagades klart. Förväntningarna på Finlands allmänna ekonomi var mycket pessimistiska. Samtidigt var bilden av konsumenternas egna ekonomi samt av den nuvarande och kommande situationen svag. Planerna att använda pengar på kapitalvaror var fler än i genomsnitt i juni.

Jämfört med motsvarande period i fjol försvagades delfaktorerna också i juni, med undantag av planerna att använda pengar. I synnerhet förväntningarna på Finlands ekonomi rasade jämfört med året innan.

Offentliggörande