Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 28.10.2019
Uppdateras nästa gång: 27.11.2019

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende försvagades i oktober

Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober -6,6, då den i september var -4,2 och i augusti -4,5. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 0,2. Indikatorns medelvärde från januari 2018 är -0,5. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–20 oktober av 1 008 personer bosatta i Finland. Undersökningsmetoderna reviderades i maj.

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i oktober jämfört med september och året innan. Förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen i Finland rasade från året innan och var dystra i oktober. Synen på konsumenternas nuvarande ekonomi och på konsumenternas ekonomi under den närmaste framtiden var försiktig. Också planerna på att använda pengar har minskat till genomsnittlig nivå.

I oktober förutspådde konsumenterna kraftigt att också arbetslöshetsläget i Finland försämras i fortsättningen. Dessutom upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet har ökat betydligt den senaste tiden. Å andra sidan hade varannan sysselsatt dock inte alls upplevt denna risk.

Offentliggörande