Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 27.5.2020
Uppdateras nästa gång: 29.6.2020

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende återhämtade sig något i maj

Konsumenternas förtroendeindikator var i maj -9,0 medan den i april var -13,9 och i mars -7,1. I maj i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -1,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 maj av 1 175 personer bosatta i Finland. I Statistikcentralens tidskrift Tieto&Trendit har man också publicerat uppgifter om coronapandemins inverkan på ekonomin och sysselsättningen. Uppgifterna baserar sig på undersökningen om konsumenternas förtroende.

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förstärktes i maj jämfört med april. Visserligen förbättrades förväntningarna på Finlands ekonomi bara något. Jämfört med motsvarande period i fjol försvagades däremot alla delfaktorer.

I maj var konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland fortfarande dyster och nära de historiska bottensiffrorna för åren 2008–2009. Däremot var konsumenternas syn på den egna ekonomin i nuläget och särskilt inom den närmaste framtiden i maj bara något under långtidsmedelvärdet. Dessutom hann planerna på att använda pengar på kapitalvaror redan på en månad återgå till sin genomsnittliga nivå.

Offentliggörande