Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 27.8.2019
Uppdateras nästa gång: 27.9.2019

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Fortsatt nedstämdhet i konsumenternas förtroende

Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti -4,5, medan den i juli var -3,9 och i juni -4,6. I augusti i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 2,3. Indikatorns medelvärde från januari 2018 är 0,0. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1-19 augusti av 1 081 personer bosatta i Finland. Undersökningsmetoderna reviderades i maj.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara synen på konsumenternas nuvarande ekonomi som förbättrades något i augusti jämfört med juli. De övriga delfaktorerna försvagades något. Förväntningarna på Finlands ekonomi var mycket pessimistiska. Samtidigt var synen på konsumenternas nuvarande och kommande ekonomiska situation svag. Planerna på att använda pengar på kapitalvaror var något fler i augusti än i genomsnitt.

Jämfört med motsvarande period i fjol visade förtroendeindikatorns delfaktorer en försvagning i augusti, med undantag av användningen av pengar. I synnerhet förväntningarna på Finlands ekonomi rasade jämfört med året innan.

Offentliggörande