Konsumenternas förtroende

Uppdaterad: 27.7.2020
Uppdateras nästa gång: 27.8.2020

Konsumenternas förtroende är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

   

Konsumenternas förtroende redan högre än sitt medelvärde – stora inköp lockar

Konsumenternas förtroendeindikator var i juli -1,6, då den i juni var -3,9 och i maj -9,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. I juli i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -3,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 juli av 1 034 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förstärktes förväntningarna på den egna ekonomin och Finlands ekonomi i juli jämfört med juni. Därtill ökade planerna på att använda pengar på kapitalvaror. Konsumenternas syn på nuläget i den egna ekonomin var oförändrad. Också jämfört med motsvarande period i fjol var förväntningarna på ekonomin nu ljusare och planerna på att konsumera var fler. Däremot var synen på den egna ekonomin i nuläget sämre i juli än för ett år sedan.

I juli var konsumenternas bild av den ekonomiska utvecklingen i Finland fortfarande svag. Däremot var förväntningarna på den egna ekonomin inom den närmaste framtiden redan ganska ljusa och uppfattningen om dess nuläge motsvarade synen på långtidsmedelvärdet. Dessutom var planerna på att använda pengar på kapitalvaror redan på en god nivå i juli.

Offentliggörande