Låginkomsttagare

Uppdaterad: 2.3.2018
Uppdateras nästa gång: 19.12.2018

Till låginkomsttagare räknas medlemmar av hushåll där den sammanlagda disponibla penninginkomsten per konsumtionsenhet (den s.k. ekvivalenta inkomsten) understiger 60 % av den ekvivalenta medianinkomsten för samtliga hushåll. Den procentuella andel av befolkningen som ligger under denna inkomstgräns kallas låginkomstgraden. Eurovärdet för låginkomstgränsen varierar från år till år.

   
År 2016 var antalet låginkomsttagare totalt 623 000, dvs. 11,5 procent av hushållsbefolkningen.