Låginkomsttagare 

Uppdaterad: 2.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 19.12.2018
   
 
 
Dela på
År 2016 var antalet låginkomsttagare totalt 623 000, dvs. 11,5 procent av hushållsbefolkningen.

Källa:
Statistikcentralen / Inkomstfördelningsstatistik


Beskrivning av indikatorn

Till låginkomsttagare räknas medlemmar av hushåll där den sammanlagda disponibla penninginkomsten per konsumtionsenhet (den s.k. ekvivalenta inkomsten) understiger 60 % av den ekvivalenta medianinkomsten för samtliga hushåll. Den procentuella andel av befolkningen som ligger under denna inkomstgräns kallas låginkomstgraden. Eurovärdet för låginkomstgränsen varierar från år till år.