Låginkomsttagare

Uppdaterad: 5.3.2021
Uppdateras nästa gång: 15.12.2021

Till låginkomsttagare räknas medlemmar av hushåll där den sammanlagda disponibla penninginkomsten per konsumtionsenhet (den s.k. ekvivalenta inkomsten) understiger 60 % av den ekvivalenta medianinkomsten för samtliga hushåll. Den procentuella andel av befolkningen som ligger under denna inkomstgräns kallas låginkomstgraden. Eurovärdet för låginkomstgränsen varierar från år till år.

   

Den ekonomiska utsattheten bland studerande har ökat något under 2010-talet

I början av 2010-talet var andelen studerande med låga inkomster 27,7 procent och i slutet av decenniet 30,3 procent. Låginkomstgraden för arbetslösa har varierat mycket under decenniet, men i slutet av decenniet var den nästan på samma nivå som år 2010, över 40 procent. Låginkomstgraden för hela befolkningen har minskat från början av decenniet. Uppgifterna framgår av urvalsmaterialet i Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Vid tolkningen av utvecklingen av den ekonomiska utsattheten bland studerande är det bra att komma ihåg att studielån som lyfts inte räknas med i inkomsterna. Studielån som inte ingår i inkomstbegreppet har ökat i betydelse i studerandenas utkomst: Enligt FPA:s statistik har antalet personer som lyft studielån ökat med omkring 60 procent och storleken på ett genomsnittligt lyft studielån har ökat med omkring 80 procent från år 2010 till år 2019.

I övriga socioekonomiska grupper har förändringarna i låginkomstgraden varit antingen nedåtgående eller också har de varit oförändrade. Av de stora befolkningsgrupperna har särskilt pensionärernas låginkomstgrad sjunkit från år 2010, då den var 19,3 procent, till år 2019, då den var 15,1 procent. Till pensionärshushåll med låga inkomster hörde 215 000 personer, dvs. var tredje låginkomsttagare var pensionär år 2019. Minskningen av pensionärernas ekonomiska utsatthet förklaras av att personer som pensionerats under 2010-talet har större arbetspensioner än tidigare generationer.

Sammanlagt 669 000 personer, dvs. 12,3 procent av hushållsbefolkningen, hade låga inkomster år 2019. I början av decenniet var 13,7 procent av befolkningen, dvs. 728 000 personer, låginkomsttagare. – Mera information om de socioekonomiska gruppernas låginkomstgrader finns i databastabellen.