Låginkomsttagare

Uppdaterad: 19.12.2018
Uppdateras nästa gång: 19.12.2019

Till låginkomsttagare räknas medlemmar av hushåll där den sammanlagda disponibla penninginkomsten per konsumtionsenhet (den s.k. ekvivalenta inkomsten) understiger 60 % av den ekvivalenta medianinkomsten för samtliga hushåll. Den procentuella andel av befolkningen som ligger under denna inkomstgräns kallas låginkomstgraden. Eurovärdet för låginkomstgränsen varierar från år till år.

   

Antalet låginkomsttagare ökade år 2017

Enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik uppgick antalet personer i låginkomsthushåll till 654 000 år 2017. Låginkomsttagarnas andel av hushållsbefolkningen var 12,1 procent, vilket är 0,6 procentenhet större än året innan. Då var antalet personer som hörde till låginkomsthushåll 623 000.