Sädesskörd

Uppdaterad: 21.3.2019
Uppdateras nästa gång: 22.11.2019

Naturresursinstitutets Statistiktjänster samlar in skördeuppgifterna via en nättjänst och med telefonintervjuer från cirka 6 200 gårdar, av vilka 660 är ekologiska gårdar. Skördestatistiken innehåller skördedata om de cirka 48 000 gårdarna i Finland, och statistiken över den ekologiska skörden omfattar cirka 4 000 ekologiska gårdar.

   

Spannmålsskörden 2018 var den minsta på 26 år

Enligt Naturresursinstitutets uppgifter spannmålsskörden uppgår 2018 till 2,7 miljarder kilo, vilket var den minsta skörden sedan år 1992. År 2018 var det andra dåliga skördeåret i följd i Finland.

Spannmålsskörden består främst av vår viktigaste foderspannmål, korn (1,3 miljarder kilo) och havre (0,8 miljarder kilo). Skörden av korn minskade med 8 procent och havre med 19 procent. Skörden av vete, den tredje vanligaste spannmålen, minskade med ca 38 procent. Rågskörden minskade med 63 procent.

Går självförsörjningen av råg förlorad?

Rågskörden uppgår till 42 miljoner kilo. Det räcker inte till för att täcka den inhemska konsumtionen på cirka 100 miljoner kilo för ett år framöver. Under 2000-talet har rågskörden endast tre gånger räckt till för den inhemska årskonsumtionen.

Skörden för ekologiska odlingar minskade med tio procent

De ekologiska spannmålsgrödorna stod för cirka tre procent (ca 86 miljoner kilo) av hela spannmålsskörden i Finland. Den mest odlade ekologiska spannmålsgrödan var havre. Den inhemska kvarnindustrin har de senaste åren ökat användningen av både konventionellt odlad och ekologiskt odlad havre. Dessutom är finländsk havre och finländska havreprodukter efterfrågade utomlands.