Sädesskörd

Uppdaterad: 9.3.2018
Uppdateras nästa gång: 31.10.2018

Naturresursinstitutets Statistiktjänster genomför varje höst statistikenkäten i skördeundersökning. År 2017 gick man ut med förfrågningar till cirka 5 600 konventionella gårdar och 600 gårdar som sysslade med ekologisk produktion. Utifrån en sampelundersökning räknade Statistiktjänsterna ut skördeuppgifterna för de viktigaste åkerväxterna även regionvis för landets alla cirka 50 000 gårdar.

   

Näst minsta spannmålsskörden på 2000-talet

Enligt Naturresursinstitutets uppgifter spannmålsskörden 2017 var 3,4 miljarder kilo. På 2000-talet har skörden varit tidigare under 3,5 miljarder kilo endast 2010. Spannmålsskörden består främst av vår viktigaste foderspannmål, korn (1,5 miljarder kilo) och havre (1,0 miljarder kilo). Skörden av korn minskade med 8 procent och havre med 2 procent. Skörden av vete, den tredje vanligaste spannmålen, minskade med ca 3 procent. Rågskörden ökade med närmare en tredjedel.

Självförsörjning av råg uppnås

Rågskörden uppgår till 114 miljoner kilo och är den största sedan 1990. Det räcker till för att täcka den inhemska konsumtionen på cirka 100 miljoner kilo för ett år framöver. Under 2000-talet har rågskörden endast tre gånger räckt till för den inhemska årskonsumtionen.