Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

25.2.2020

Arbetslöshetstalet

25.2.2020

Långtidsarbetslösa

25.2.2020

Sysselsättningstalet

25.2.2020

Byggande

27.2.2020

Konsumenternas förtroende