Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

16.10.2018

Den nationella konjunkturutvecklingen

17.10.2018

Konkurser

17.10.2018

Virkesförrådets tillväxt och avgång

17.10.2018

Förädlingsvärdet inom kultur

18.10.2018

Utvecklingssamarbete