Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

24.10.2019

Förväntad livslängd

24.10.2019

Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk

24.10.2019

Forskning och utveckling

25.10.2019

Rökning

25.10.2019

Fetma