Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

23.7.2019

Arbetslöshetstalet

23.7.2019

Långtidsarbetslösa

23.7.2019

Sysselsättningstalet

23.7.2019

Byggande

29.7.2019

Konsumenternas förtroende