Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

27.5.2019

Utvecklingssamarbete

27.5.2019

Konsumentbarometern

29.5.2019

Den ekonomiska tillväxten (BNP)

29.5.2019

Utvecklingen enligt näringsgren

29.5.2019

Löneutvecklingen