Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

7.8.2020

Import och export

10.8.2020

Industrins konjunktur

14.8.2020

Inflation

14.8.2020

Den nationella konjunkturutvecklingen

20.8.2020

Utvecklingssamarbete