Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

23.3.2019

Hushållens inkomster

26.3.2019

Arbetslöshetstalet

26.3.2019

Långtidsarbetslösa

26.3.2019

Sysselsättningstalet

26.3.2019

Byggande