Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

22.9.2020

Arbetslöshetstalet

22.9.2020

Långtidsarbetslösa

22.9.2020

Sysselsättningstalet

22.9.2020

Byggande

25.9.2020

Hushållens finansiella tillgångar