Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

26.6.2018

Arbetslöshetstalet

26.6.2018

Långtidsarbetslösa

26.6.2018

Sysselsättningstalet

27.6.2018

Konsumentbarometern

28.6.2018

Hushållens finansiella tillgångar