Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

20.11.2018

Arbetslöshetstalet

20.11.2018

Långtidsarbetslösa

20.11.2018

Sysselsättningstalet

22.11.2018

Sädesskörd

27.11.2018

Byggande