Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

13.12.2019

Hushåll med allmänt bostadsbidrag

13.12.2019

Inflation

13.12.2019

Den nationella konjunkturutvecklingen

13.12.2019

Virkesförrådets tillväxt och avgång

13.12.2019

Försvarsviljan