Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

24.11.2020

Sädesskörd

27.11.2020

Den ekonomiska tillväxten (BNP)

27.11.2020

Utvecklingen enligt näringsgren

27.11.2020

Konsumenternas förtroende

30.11.2020

Virkesförrådets tillväxt och avgång