Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

28.6.2019

Hushållens finansiella tillgångar

8.7.2019

Import och export

10.7.2019

Industrins konjunktur

12.7.2019

Antalet brott som kommit till polisens kännedom

12.7.2019

Våldsbrott