Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

25.1.2022

Sysselsatta enligt bransch

25.1.2022

Arbetslöshetstalet

25.1.2022

Långtidsarbetslösa

25.1.2022

Sysselsättningstalet

25.1.2022

Byggande