Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

21.8.2018

Arbetslöshetstalet

21.8.2018

Långtidsarbetslösa

21.8.2018

Sysselsättningstalet

27.8.2018

Konsumentbarometern

28.8.2018

Löneutvecklingen