Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

20.2.2019

Konkurser

26.2.2019

Arbetslöshetstalet

26.2.2019

Långtidsarbetslösa

26.2.2019

Sysselsättningstalet

26.2.2019

Byggande