Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

22.1.2019

Byggande

23.1.2019

Vägtrafikolyckor

24.1.2019

Arbetslöshetstalet

24.1.2019

Långtidsarbetslösa

24.1.2019

Sysselsättningstalet