Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

27.3.2019

Konsumentbarometern

28.3.2019

Finländarnas resor

28.3.2019

Utsläpp av växthusgaser

28.3.2019

Hushållens finansiella tillgångar

29.3.2019

Åldersstruktur