Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

22.1.2020

Vägtrafikolyckor

22.1.2020

Konkurser

23.1.2020

Arbetslöshetstalet

23.1.2020

Långtidsarbetslösa

23.1.2020

Sysselsättningstalet