Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

23.5.2019

Arbetslöshetstalet

23.5.2019

Långtidsarbetslösa

23.5.2019

Sysselsättningstalet

23.5.2019

Utsläpp av växthusgaser

24.5.2019

Utvecklingssamarbete