Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

24.9.2019

Arbetslöshetstalet

24.9.2019

Långtidsarbetslösa

24.9.2019

Sysselsättningstalet

24.9.2019

Byggande

26.9.2019

Barnskydd