Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

6.8.2021

Gäldenärer vid utsökning

6.8.2021

Import och export

10.8.2021

Industrins konjunktur

13.8.2021

Inflation

17.8.2021

Den nationella konjunkturutvecklingen