Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

22.11.2019

Sädesskörd

26.11.2019

Arbetslöshetstalet

26.11.2019

Långtidsarbetslösa

26.11.2019

Sysselsättningstalet

26.11.2019

Byggande