Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

13.12.2018

Sökande till utbildning

14.12.2018

Inflation

14.12.2018

Den nationella konjunkturutvecklingen

14.12.2018

Försvarsviljan

17.12.2018

Hushåll med allmänt bostadsbidrag