Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

23.10.2018

Arbetslöshetstalet

23.10.2018

Långtidsarbetslösa

23.10.2018

Sysselsättningstalet

23.10.2018

Deltids- och visstidsanställda

23.10.2018

Byggande