Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

27.8.2019

Byggande

27.8.2019

Konsumenternas förtroende

28.8.2019

Löneutvecklingen

28.8.2019

Konkurser

30.8.2019

Den ekonomiska tillväxten (BNP)