Findikator.fi - samhällsutvecklingen som helhet

Aktuell information om centrala samhällsfenomen i form av indikatorer. Indikatorerna beskriver olika fenomen med hjälp av statistiska diagram, tabeller och analyserande text.

Tjänsten har producerats av Statistikcentralen i samarbete med olika informationsproducenter.

Nya uppdateringar
Byggande
22.5.2018
Konkurser
16.5.2018