Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

10.7.2020

Industrins konjunktur

14.7.2020

Inflation

15.7.2020

Konkurser

15.7.2020

Den nationella konjunkturutvecklingen

21.7.2020

Sysselsatta enligt bransch