Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

7.5.2021

Import och export

10.5.2021

Industrins konjunktur

12.5.2021

Befolkningsförändring

14.5.2021

Inflation

14.5.2021

Antalet brott som kommit till polisens kännedom