Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

26.3.2019

Arbetslöshetstalet

26.3.2019

Långtidsarbetslösa

26.3.2019

Sysselsättningstalet

26.3.2019

Byggande

27.3.2019

Konsumentbarometern