Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

17.12.2018

Hushåll med allmänt bostadsbidrag

17.12.2018

Självmord

17.12.2018

Den ekonomiska försörjningskvoten

17.12.2018

Alkoholrelaterad dödlighet

18.12.2018

Inkomstskillnader