Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

15.4.2021

Den nationella konjunkturutvecklingen

20.4.2021

Byggande

21.4.2021

Konkurser

21.4.2021

Den offentliga skulden och underskottet

23.4.2021

Fertilitet