Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

27.9.2021

Konsumenternas förtroende

28.9.2021

Byggande

1.10.2021

Facklig organisering

7.10.2021

Förädlingsvärdet inom kultur

8.10.2021

Industrins konjunktur