Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

24.4.2019

Arbetslöshetstalet

24.4.2019

Långtidsarbetslösa

24.4.2019

Sysselsättningstalet

24.4.2019

Valdeltagande

25.4.2019

Byggande