Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

25.9.2018

Arbetslöshetstalet

25.9.2018

Långtidsarbetslösa

25.9.2018

Sysselsättningstalet

25.9.2018

Byggande

26.9.2018

Barnskydd