Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

24.7.2018

Arbetslöshetstalet

24.7.2018

Långtidsarbetslösa

24.7.2018

Sysselsättningstalet

24.7.2018

Deltids- och visstidsanställda

24.7.2018

Byggande