Alla indikatorer

Nya uppdateringar

Nästa uppdateringar

22.6.2021

Sysselsatta enligt bransch

22.6.2021

Arbetslöshetstalet

22.6.2021

Långtidsarbetslösa

22.6.2021

Sysselsättningstalet

22.6.2021

Byggande