Sulje ikkuna

Päivitetty: 10.3.2011 - Seuraava päivitys: 1.1.2021

Uhanalaiset lajit elinympäristöittäin, 2010
Uhanalaisten lajien määrä Osuus (%) uhanalaisista lajeista
Metsät 814 36
Maatalousympäristöt 401 18
Rannat 290 13
Kalliot 227 10
Sisävedet 132 6
Tunturit 127 6
Rakennetut ympäristöt 105 5
Suot 104 5
Itämeri 17 1
Tuntematon 30 1
Yhteensä 2 247 100
-/ Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Yksikkö:
Lähde: Suomen ympäristökeskus (SYKE)