Tyytyväisyys elämän eri puoliin

Päivitetty: 25.8.2014
Seuraava päivitys: 24.5.2019
Suomalaisten tyytyväisyys elämän eri puoliin vuonna 2013
Asteikko 0 = ei lainkaan tyytyväinen, 10 = täysin tyytyväinen.
Kaikki henkilöt
Yhteensä
Yhteensä
Miehet Naiset
Luottamus Suomen poliittiseen päätöksentekojärjestelmään 5,8 6,2
Luottamus Suomen oikeusjärjestelmään 7,1 7,2
Tyytyväisyys kotitalouden taloudelliseen tilanteeseen 7,5 7,5
Tyytyväisyys ajankäyttöön 7,6 7,8
Tyytyväisyys asuinympäristön kauppoihin, palveluihin ja julkiseen liikenteeseen 7,7 7,8
Tyytyväisyys elämään yleisesti 8,0 8,1
Tyytyväisyys nykyiseen työhön 8,0 8,1
Elämän mielekkyys 7,9 8,2
Tyytyväisyys työmatkaan kuluvaan aikaan 8,0 8,3
Luottamus Suomen poliisiin 8,1 8,3
Tyytyväisyys asuinpaikan virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksiin 8,2 8,4
Tyytyväisyys ihmissuhteisiin 8,2 8,4
Tyytyväisyys asuinoloihin 8,4 8,5
Yksikkö: 0-10
Lähde: Tilastokeskus / Tulo- ja elinolotutkimus

Jaa sivu