Kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin kokoelmasivut poistettu Findikaattorista

6.2.2018

Findikaattori-palvelusta on poistettu kestävää kehitystä sekä hyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden kokoelmasivut.

Kestävän kehityksen indikaattorit löytyvät omalta kestavakehitys.fi –sivustolta. Hyvinvointi- ja terveyseroja kuvaavia indikaattoreita on koottu THL:n verkkosivulle