Kestävän kehityksen indikaattorit Findikaattorissa

14.10.2013

Findikaattori-palveluun on lisätty uusi kokonaisuus kestävän kehityksen indikaattoreista. Indikaattorit kuvaavat monipuolisesti kestävän kehityksen tilaa kuten esimerkiksi energian kulutusta, julkista velkaa, tuloeroja ja uhanalaisia lajeja.
 
www.findikaattori.fi/kestavakehitys