Tietoa sivustosta

Mitä, miksi ja kenelle?

Findikaattori on mielenkiintoinen ja käyttäjäystävällinen kokoelma yhteiskunnan kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Palvelu on koostettu jo käytössä olevista tilastoista ja indikaattoreista yhdessä käyttäjien ja tiedontoimittajien kanssa.

Palvelu on suunnattu kaikille niille, jotka työssään tai toiminnassaan tarvitsevat ajantasaista, luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä: päätöksentekijöille, valmistelijoille, asiantuntijoille, opettajille, toimittajille, kansalaisille. Indikaattorit on valittu näiden tiedonkäyttäjäryhmien sekä tiedontuottajien yhteistyönä. Indikaattorivalikoimaa päivitetään tarvittaessa.

Indikaattorien valinta

Palvelussa olevat indikaattorit ovat valikoituneet neljän vaiheen kautta:

 1. Kotimaisten ja kansainvälisten indikaattorikokoelmien läpikäynti ja yleisimpien indikaattoreiden identifiointi:
  Findikaattoria varten käytiin läpi lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä indikaattorikokoelmia, joiden tarkoitus on mitata yhteiskunnallista kehitystä tai kestävää kehitystä. Analyysin tuloksena syntyi noin 100 yhteiskunnan kehitystä kuvaavan indikaattorin lista, jonka indikaattorit ryhmiteltiin alustavasti teemoihin.
 2. Potentiaalisten käyttäjien konsultointi:
  Syntynyttä indikaattorilistaa täsmennettiin ja muokattiin viidentoista lähellä poliittista päätöksentekoa työskentelevältä henkilöltä saadun palautteen perusteella (mukana mm. kansanedustajia ja heidän avustajiaan, puolueiden eduskunnan ryhmäkanslioiden virkamiehiä, tietopalveluasiantuntijoita jne.)
 3. Asiantuntijoiden konsultointi:
  Käyttäjien toiveiden mukaan muokattuun listaan pyydettiin kommentit eri ministeriöiden ja hallinnonalojen asiantuntijoilta, tutkijoilta ja tilastoyhdyshenkilöiltä. Samalla tarkistettiin tilaston lähde ja saatavuus.
 4. Sisällön tuottaminen:
  Indikaattorilistan pohjalta aloitettiin palvelun rakentaminen. Tilastoja koottaessa kokoelma vielä muokkautui tietojen todellisen saatavuuden perusteella.

Tekniset ratkaisut

Palvelun tekniset ratkaisut on toteutettu mahdollisimman helppokäyttöisinä. Palvelusta on helppo poimia tekstejä, kuvia ja taulukoita omalle tietokoneelle jatkokäyttöä varten.

Palvelun toteutuksessa on käytetty ratkaisuja, jotka mahdollistavat tietojen automaattisen päivittämisen suoraan Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta. Palvelun tilastokuviot on räätälöity kullekin indikaattorille niin, että ne täyttävät hyvälle tilastografiikalle asetetut vaatimukset ja ovat teknisesti korkealaatuisia.

Lisätietoa teknisistä ratkaisuista: findikaattori@tilastokeskus.fi.

Tietojen jatkokäyttö sekä viittaaminen palveluun

Palvelussa olevia kuvia ja taulukkoaineistoja saa vapaasti jatkokäyttää ja levittää. Palvelussa oleviin tietoihin viitattaessa lähteenä tulee mainita palvelun nimi (Findikaattori) sekä kyseisen tilastotiedon tuottajaorganisaatio.

Sisällöntuottajat

Findikaattori-palveluun toimittavat tietoja mm. seuraavat organisaatiot, joiden asiantuntijat ovat osallistuneet myös palvelun tietosisällön kehittämiseen:


Voit lisätä verkkopalvelusi sivuille Findikaattori-palveluun osoittavan bannerin. Bannerin voit tallentaa tästä.

FindikaattoriFindikaattoriFindikaattori