Kaikki indikaattorit

Indikaattori Edellinen päivitys
Tyytyväisyys elämän eri puoliin 25.8.2014
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa 9.12.2016
Tupakointi 3.10.2018
Lihavuus 3.10.2018
Liikunta 3.10.2018
Kehitysyhteistyö 15.4.2019
Äänestysaktiivisuus 24.4.2019
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 17.9.2019
Luovien taiteiden harrastaminen 17.9.2019
Ammatillinen järjestäytyminen 1.10.2019
Kulttuurin arvonlisäys 16.10.2019
Elinajanodote 24.10.2019
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 24.10.2019
Sähkön hankinta ja kulutus 1.11.2019
Väestön koulutusrakenne 5.11.2019
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat 5.11.2019
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 14.11.2019
Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin 4.12.2019
Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin 4.12.2019
Energian kulutus 12.12.2019
Energian loppukäyttö 12.12.2019
Koulutukseen hakeutuminen 12.12.2019
Uusiutuvat energialähteet 12.12.2019
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat 13.12.2019
Puuston kasvu ja poistuma 13.12.2019
Itsemurhat 16.12.2019
Alkoholisyihin kuolleet 16.12.2019
Sepelvaltimotautiin kuolleet 16.12.2019
Kalansaalis 16.12.2019
Yritystoiminnan kansainvälistyminen 19.12.2019
Henkirikokset 8.1.2020
Yhdyskuntajätteet 15.1.2020
Julkiset kokonaismenot 31.1.2020
Maanpuolustustahto 4.2.2020
Tieliikenneonnettomuudet 5.2.2020
Pienimpiä eläkkeitä saaneet 7.2.2020
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit 28.2.2020
Asevelvollisuus 9.3.2020
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta 9.3.2020
Tuloerot 10.3.2020
Opintojen eteneminen 12.3.2020
Pienituloiset 12.3.2020
Kasvihuonekaasupäästöt 13.3.2020
Lasten kotihoidon tukea saaneet 18.3.2020
Viljasato 18.3.2020
Puhelut ja viestit 19.3.2020
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet 19.3.2020
Matkaviestinverkossa siirretty data 19.3.2020
Matkaviestinverkon liittymät 19.3.2020
Rajanylitykset 23.3.2020
Väestön ikärakenne 24.3.2020
Väestön ikärakenteen kehitys 24.3.2020
Eläkkeellesiirtymisiän odote 1.4.2020
Taloudellinen huoltosuhde 17.4.2020
Julkinen velka ja alijäämä 21.4.2020
Hedelmällisyys 24.4.2020
Imeväiskuolleisuus 24.4.2020
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet 7.5.2020
Poliisin tietoon tulleet rikokset 14.5.2020
Väestönmuutokset 14.5.2020
Väkivaltarikokset 14.5.2020
Asuntokuntien koko 20.5.2020
Perhetyypit 22.5.2020
Kirjastokäynnit 29.5.2020
Rikollisuuden pelko 3.6.2020
Uhrikokemukset 3.6.2020
Suomalaisten matkailu 11.6.2020
Kotitalouksien säästämisaste 18.6.2020
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo 18.6.2020
Kotitalouksien kulutusmenot 18.6.2020
Kotitalouksien velkaantuneisuus 18.6.2020
Ulkomaankauppa kansantaloudessa 18.6.2020
Työ- ja pääomatulojen suhde 18.6.2020
Toimeentulotuki 18.6.2020
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä 18.6.2020
Kotitalouksien rahoitusvarat 26.6.2020
Lastensuojelu 2.7.2020
Työlliset toimialoittain 21.7.2020
Ulosottovelalliset 31.7.2020
Asuntojen hinnat 31.7.2020
Opintotukea saaneet aikuiset 18.8.2020
Työttömyysaste 25.8.2020
Pitkäaikaistyöttömät 25.8.2020
Työllisyysaste 25.8.2020
Rakentaminen 25.8.2020
Palkkojen kehitys 27.8.2020
Kuluttajien luottamus 27.8.2020
Taloudellinen kasvu (BKT) 28.8.2020
Toimialoittainen kehitys 28.8.2020
Lämpötilan kehitys 1.9.2020
Tuonti ja vienti 7.9.2020
Teollisuuden suhdanteet 10.9.2020
Inflaatio 14.9.2020
Kansantalouden suhdanteet 15.9.2020
Konkurssit 16.9.2020
Tieliikenteen tavarankuljetukset 16.9.2020
BKT asukasta kohti 18.9.2020
Verotus 18.9.2020