Kaikki indikaattorit

Indikaattori Edellinen päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit 26.2.2021
Alkoholisyihin kuolleet 14.12.2020
Ammatillinen järjestäytyminen 10.11.2020
Asevelvollisuus 16.3.2021
Asuntojen hinnat 28.10.2021
Asuntokuntien koko 20.5.2021
BKT asukasta kohti 17.9.2021
Elinajanodote 22.10.2021
Eläkkeellesiirtymisiän odote 7.4.2021
Energian kulutus 21.12.2020
Energian loppukäyttö 21.12.2020
Hedelmällisyys 23.4.2021
Henkirikokset 11.1.2021
Imeväiskuolleisuus 23.4.2021
Inflaatio 15.11.2021
Itsemurhat 14.12.2020
Julkinen velka ja alijäämä 21.10.2021
Julkiset kokonaismenot 18.12.2020
Kalansaalis 23.12.2020
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta 16.3.2021
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä 26.2.2021
Kansantalouden suhdanteet 16.11.2021
Kasvihuonekaasupäästöt 19.3.2021
Kehitysyhteistyö 15.4.2021
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet 6.10.2021
Kirjastokäynnit 26.4.2021
Konkurssit 17.11.2021
Kotitalouksien kulutusmenot 14.7.2021
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo 15.3.2021
Kotitalouksien rahoitusvarat 24.9.2021
Kotitalouksien säästämisaste 15.3.2021
Kotitalouksien velkaantuneisuus 15.3.2021
Koulutukseen hakeutuminen 10.12.2020
Kulttuurin arvonlisäys 7.10.2021
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa 9.12.2016
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 17.9.2019
Kuluttajien luottamus 29.11.2021
Lasten kotihoidon tukea saaneet 19.3.2021
Lastensuojelu 18.6.2021
Lihavuus 3.10.2018
Liikunta 3.10.2018
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 18.11.2021
Luovien taiteiden harrastaminen 17.9.2019
Lämpötilan kehitys 1.9.2021
Maanpuolustustahto 14.12.2020
Matkaviestinverkon liittymät 6.10.2021
Matkaviestinverkossa siirretty data 6.10.2021
Opintojen eteneminen 12.3.2021
Opintotukea saaneet aikuiset 31.8.2021
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet 4.3.2021
Palkkojen kehitys 15.10.2021
Perhetyypit 28.5.2021
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat 3.11.2021
Pienimpiä eläkkeitä saaneet 1.2.2021
Pienituloiset 5.3.2021
Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin 23.11.2021
Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin 23.11.2021
Pitkäaikaistyöttömät 23.11.2021
Poliisin tietoon tulleet rikokset 12.5.2021
Puhelut ja viestit 6.10.2021
Puuston kasvu ja poistuma 30.11.2021
Rajanylitykset 19.3.2021
Rakentaminen 23.11.2021
Rikollisuuden pelko 31.8.2021
Sepelvaltimotautiin kuolleet 14.12.2020
Suomalaisten matkailu 30.3.2021
Sähkön hankinta ja kulutus 2.11.2021
Taloudellinen huoltosuhde 8.4.2021
Taloudellinen kasvu (BKT) 30.11.2021
Teollisuuden suhdanteet 10.11.2021
Tieliikenneonnettomuudet 19.1.2021
Tieliikenteen tavarankuljetukset 15.9.2021
Toimeentulotuki 18.6.2021
Toimialoittainen kehitys 30.11.2021
Tuloerot 16.12.2020
Tuonti ja vienti 8.11.2021
Tupakointi 3.10.2018
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 28.10.2021
Työ- ja pääomatulojen suhde 26.2.2021
Työlliset toimialoittain 26.10.2021
Työllisyysaste 23.11.2021
Työttömyysaste 23.11.2021
Uhrikokemukset 31.8.2021
Ulkomaankauppa kansantaloudessa 26.2.2021
Ulosottovelalliset 6.8.2021
Uusiutuvat energialähteet 21.12.2020
Verotus 17.9.2021
Viljasato 24.11.2021
Väestön ikärakenne 31.3.2021
Väestön ikärakenteen kehitys 31.3.2021
Väestön koulutusrakenne 3.11.2021
Väestönmuutokset 12.5.2021
Väkivaltarikokset 12.5.2021
Yhdyskuntajätteet 9.12.2020
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat 14.12.2020
Yritystoiminnan kansainvälistyminen 17.12.2020
Äänestysaktiivisuus 24.4.2019