Kaikki indikaattorit

Indikaattori Edellinen päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit 4.4.2019
Alkoholisyihin kuolleet 17.12.2018
Ammatillinen järjestäytyminen 1.10.2019
Asevelvollisuus 6.3.2019
Asuntojen hinnat 31.7.2019
Asuntokuntien koko 14.5.2019
BKT asukasta kohti 20.9.2019
Elinajanodote 26.10.2018
Eläkkeellesiirtymisiän odote 1.4.2019
Energian kulutus 11.12.2018
Energian loppukäyttö 11.12.2018
Hedelmällisyys 26.4.2019
Henkirikokset 9.1.2019
Imeväiskuolleisuus 26.4.2019
Inflaatio 14.10.2019
Itsemurhat 17.12.2018
Julkinen velka ja alijäämä 21.10.2019
Julkiset kokonaismenot 31.1.2019
Kalansaalis 4.12.2018
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta 6.3.2019
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä 20.9.2019
Kansantalouden suhdanteet 15.10.2019
Kasvihuonekaasupäästöt 23.5.2019
Kehitysyhteistyö 15.4.2019
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet 11.10.2019
Kirjastokäynnit 17.4.2019
Konkurssit 16.10.2019
Kotitalouksien kulutusmenot 20.9.2019
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo 20.9.2019
Kotitalouksien rahoitusvarat 27.9.2019
Kotitalouksien säästämisaste 20.9.2019
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys 19.12.2018
Kotitalouksien tulot 8.3.2019
Koulutukseen hakeutuminen 13.12.2018
Kulttuurin arvonlisäys 16.10.2019
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa 9.12.2016
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 17.9.2019
Kuluttajien luottamus 27.9.2019
Lasten kotihoidon tukea saaneet 25.3.2019
Lastensuojelu 27.9.2019
Lihavuus 3.10.2018
Liikunta 3.10.2018
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 15.11.2018
Luovien taiteiden harrastaminen 17.9.2019
Lämpötilan kehitys 2.9.2019
Maanpuolustustahto 14.12.2018
Matkaviestinverkon liittymät 11.10.2019
Matkaviestinverkossa siirretty data 11.10.2019
Opintojen eteneminen 14.3.2019
Opintotukea saaneet aikuiset 4.9.2019
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet 11.4.2019
Palkkojen kehitys 15.10.2019
Perhetyypit 22.5.2019
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat 2.11.2018
Pienimpiä eläkkeitä saaneet 7.2.2019
Pienituloiset 19.12.2018
Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin 3.12.2018
Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin 3.12.2018
Pitkäaikaistyöttömät 22.10.2019
Poliisin tietoon tulleet rikokset 16.5.2019
Puhelut ja viestit 11.10.2019
Puuston kasvu ja poistuma 17.10.2018
Rajanylitykset 22.3.2019
Rakentaminen 22.10.2019
Rikollisuuden pelko 19.6.2019
Sepelvaltimotautiin kuolleet 17.12.2018
Suomalaisten matkailu 28.3.2019
Sähkön hankinta ja kulutus 1.11.2018
Taloudellinen huoltosuhde 12.2.2019
Taloudellinen kasvu (BKT) 30.8.2019
Teollisuuden suhdanteet 10.10.2019
Tieliikenneonnettomuudet 23.1.2019
Tieliikenteen tavarankuljetukset 18.9.2019
Toimeentulotuki 10.6.2019
Toimialoittainen kehitys 30.8.2019
Tuloerot 18.12.2018
Tuonti ja vienti 9.10.2019
Tupakointi 3.10.2018
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 25.10.2018
Tyytyväisyys elämän eri puoliin 25.8.2014
Työ- ja pääomatulojen suhde 20.9.2019
Työlliset toimialoittain 11.4.2019
Työllisyysaste 22.10.2019
Työttömyysaste 22.10.2019
Uhrikokemukset 19.6.2019
Ulkomaankauppa kansantaloudessa 20.9.2019
Ulosottovelalliset 9.8.2019
Uusiutuvat energialähteet 11.12.2018
Verotus 20.9.2019
Viljasato 21.3.2019
Väestön ikärakenne 29.3.2019
Väestön ikärakenteen kehitys 29.3.2019
Väestön koulutusrakenne 2.11.2018
Väestönmuutokset 17.6.2019
Väkivaltarikokset 16.5.2019
Yhdyskuntajätteet 9.1.2019
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat 17.12.2018
Yritystoiminnan kansainvälistyminen 18.12.2018
Äänestysaktiivisuus 24.4.2019