Kaikki indikaattorit

Indikaattori Edellinen päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit 28.2.2020
Alkoholisyihin kuolleet 14.12.2020
Ammatillinen järjestäytyminen 10.11.2020
Asevelvollisuus 9.3.2020
Asuntojen hinnat 29.10.2020
Asuntokuntien koko 20.5.2020
BKT asukasta kohti 18.12.2020
Elinajanodote 22.10.2020
Eläkkeellesiirtymisiän odote 1.4.2020
Energian kulutus 21.12.2020
Energian loppukäyttö 21.12.2020
Hedelmällisyys 24.4.2020
Henkirikokset 11.1.2021
Imeväiskuolleisuus 24.4.2020
Inflaatio 14.1.2021
Itsemurhat 14.12.2020
Julkinen velka ja alijäämä 21.10.2020
Julkiset kokonaismenot 18.12.2020
Kalansaalis 23.12.2020
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta 9.3.2020
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä 18.6.2020
Kansantalouden suhdanteet 15.1.2021
Kasvihuonekaasupäästöt 21.12.2020
Kehitysyhteistyö 15.4.2019
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet 9.10.2020
Kirjastokäynnit 29.5.2020
Konkurssit 16.12.2020
Kotitalouksien kulutusmenot 18.6.2020
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo 18.6.2020
Kotitalouksien rahoitusvarat 18.12.2020
Kotitalouksien säästämisaste 18.6.2020
Kotitalouksien velkaantuneisuus 18.6.2020
Koulutukseen hakeutuminen 10.12.2020
Kulttuurin arvonlisäys 7.10.2020
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa 9.12.2016
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 17.9.2019
Kuluttajien luottamus 28.12.2020
Lasten kotihoidon tukea saaneet 18.3.2020
Lastensuojelu 2.7.2020
Lihavuus 3.10.2018
Liikunta 3.10.2018
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 3.12.2020
Luovien taiteiden harrastaminen 17.9.2019
Lämpötilan kehitys 1.12.2020
Maanpuolustustahto 14.12.2020
Matkaviestinverkon liittymät 9.10.2020
Matkaviestinverkossa siirretty data 9.10.2020
Opintojen eteneminen 12.3.2020
Opintotukea saaneet aikuiset 18.8.2020
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet 7.5.2020
Palkkojen kehitys 15.10.2020
Perhetyypit 22.5.2020
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat 5.11.2020
Pienimpiä eläkkeitä saaneet 7.2.2020
Pienituloiset 12.3.2020
Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin 1.12.2020
Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin 1.12.2020
Pitkäaikaistyöttömät 22.12.2020
Poliisin tietoon tulleet rikokset 14.5.2020
Puhelut ja viestit 9.10.2020
Puuston kasvu ja poistuma 3.12.2020
Rajanylitykset 23.3.2020
Rakentaminen 22.12.2020
Rikollisuuden pelko 3.6.2020
Sepelvaltimotautiin kuolleet 14.12.2020
Suomalaisten matkailu 11.6.2020
Sähkön hankinta ja kulutus 3.11.2020
Taloudellinen huoltosuhde 14.12.2020
Taloudellinen kasvu (BKT) 27.11.2020
Teollisuuden suhdanteet 8.1.2021
Tieliikenneonnettomuudet 19.1.2021
Tieliikenteen tavarankuljetukset 16.12.2020
Toimeentulotuki 18.6.2020
Toimialoittainen kehitys 27.11.2020
Tuonti ja vienti 8.1.2021
Tupakointi 3.10.2018
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 29.10.2020
Tyytyväisyys elämän eri puoliin 25.8.2014
Työ- ja pääomatulojen suhde 18.6.2020
Työlliset toimialoittain 20.10.2020
Työllisyysaste 22.12.2020
Työttömyysaste 22.12.2020
Uhrikokemukset 3.6.2020
Ulkomaankauppa kansantaloudessa 18.6.2020
Ulosottovelalliset 31.7.2020
Uusiutuvat energialähteet 21.12.2020
Verotus 18.9.2020
Viljasato 24.11.2020
Väestön ikärakenne 24.3.2020
Väestön ikärakenteen kehitys 24.3.2020
Väestön koulutusrakenne 5.11.2020
Väestönmuutokset 14.5.2020
Väkivaltarikokset 14.5.2020
Yhdyskuntajätteet 9.12.2020
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat 14.12.2020
Yritystoiminnan kansainvälistyminen 17.12.2020
Äänestysaktiivisuus 24.4.2019